De geschiedenis van

de Geschiedenis van Achlum

Snuffelend op het Internet ontdekte ik in de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden - onderdeel van het Tresoar - een particulier uitgegeven 'Geschiedenis van Achlum'. Via de openbare bieb in Bunnik kon ik het getypte en gekopieerde werkstuk een week later ophalen.

Het 'Typoscript' bleek de resultaten te bevatten van veel lezen, uitvoerig en geduldig onderzoek in archieven en van talloze gesprekken met (oud) dorpsgenoten. Uitgevoerd door Klaas van der Pol, en afgesloten in 1987 in Drachten. Ook de smederij Van der Velde kwam regelmatig aan bod, dus dat maakt het werk voor mij bijzonder interessant.

Naar de Geschiedenis

van Achlum

Ook weer via het Internet -de zoekmachine Metanamesearch- kwam ik verrassend snel een Klaas van der Pol op het spoor, kleinzoon van de schrijver. Vervolgens wat e-mails gewisseld met Jacob van der Pol, die het eerst niet helemaal vertrouwde. Toen ik de relatie van de Van der Velde's met Achlum had aangegeven, was het ijs gebroken. Hij schreef me: "Het lijkt me heel leuk dat mijn vader zijn werk op internet komt. Hij heeft jaren lang aan dit werkstuk gewerkt en tijdens zijn korte pensioen periode heeft hij stad en land afgereisd om er een boek van te laten drukken. Hij heeft onder andere aan het dorps belang van Achlum gevraagd dit boek te sponseren maar dat konden ze niet betalen. Hij heeft toen op eigen kosten een paar boeken laten maken en die aan 2 of 3 andere instellingen gegeven zodat het bewaard werd. Zijn beroep was politie agent en heeft in eerste instantie dit boek op die mannier geschreven. Onze buurvrouw (in het dorp waar we wonen) heeft het later opnieuw getypt en daarna heeft hij het ingebonden. U kunt het boek wat mij betreft wel gaan publiceren op internet en ik hoop dat het zo ook voor meer mensen toegankelijk is"
Ik heb het typoscript gescand en de scans geconverteerd. Het resultaat kan worden gedownload, mits men zich realiseert dat het reprorecht toekomt aan de familie Van der Pol: overnemen en citeren mag, maar wl met bronvermelding.

Het bewerken van het materiaal tot een website zal wel enige tijd duren. De vorderingen kunnen worden gevolgd, want die komen meteen on-line!

Geert van der Velde

Terug