de voorouders van Adrianus VAN DIJK

First Generation


1. Adrianus VAN DIJK was born 27 Jun 1879 in Delfshaven. He died 22 Apr 1950 in Rotterdam. [Parents]

Rotterdam, 14 maart 1892: Getuigschrift van de Commissie, benoemd om Buregemeester en Wethouders bij te staan in zake van het Openbaar Onderwijs te Rotterdam, geeft in overleg met het hoofd van de openbare school voor kosteloos lager onderwijs No. 10 Linnbaanstraat aan. Adr.s van Dijk bij het verlaten der School dit getuigschrift af, als bewijs van goed gedrag, vlijt en gemaakte vorderingen. Het Hoofd der School, L. Friedhoff.

29 december 1903, Burgemeester en wethouders van Rotterdam, gezien het bepaalde bij de vaststelling der begrooting voor 1904, ten aanzien van de bezoldiging van het personeel bij de drinkwaterleiding;
Gezien de missive van de Commissie voor de drinkwaterleiding dd. 10 dezer maand No. 1219;
Gelet op de Verordening op het beheer der drinkwaterleiding (Gemeenteblad van 1903 No. 14);
Besluiten:
Met ingang van 1 januari 1904,
I. enz.
II. te benoemen bij de administratie,
1. enz.
2. tot 2en controleur ieder op eene jaarwedde van zevenhonderdgulden (fl. 700,-) A. van Dijk, onder gehoudenheid zich te gedragen naar de instructie voor hunne betrekking vastgesteld of nader vast te stellen.

Adrianus werd uiteindelijk Inspecteur gemeente waterleiding Rotterdam.

Adrianus married Geertruida Wilhelmina JONAS "Trui", daughter of Hendrik Johannes Hubert JONAS and Maria Johanna LENGKEEK, on 4 Aug 1904 in Rotterdam. Trui was born 9 Jan 1878 in Rotterdam. She died 14 Jan 1936 in Rotterdam and was buried 17 Jan 1936.

Marriage Notes:

Bruidegom Adrianus van Dijk , Delfshaven , 25
  Vader Hendrik van Dijk   Moeder Dorothea Gijzen
Bruid Geertruida Wilhelmina Jonas , Rotterdam , 26
  Vader Hendrik Johannes Hubert Jonas   Moeder Maria Johanna Lengkeek
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 04-08-1904 Rotterdam Akte Jaar 1904 Nummer j12  
Het huwelijk werd ingezegend in de Grote of St. Laurenskerk, door Ds. C.B. Oorthuijs.


Home Next Last

Surname List | Name Index