terug VanderVelde.Net Het Metalen Kruis

Voorzijde

De beloning voor de vrijwilligers, beroeps- en dienstplichtige militairen die deelnamen aan de Tiendaagse Veldtocht en de daaraan voorafgaande schermutselingen in Brussel, ruim 175 jaar geleden.

De ridders bijeen in Tilburg

Achterzijde

Dagboeken

Afdeling Rotterdam

       
       
 

Dragers van het Metalen Kruis in onze familie:

 
       

Wytze Koops van der Velde

1812 - 1909

Fuselier 8 Afd: Infanterie

Derk Christoffer Buno

1785 - 1863

Kolonel bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4

Christiaan Jonas

1802 - ???

Korporaal afdeling Kurassiers No. 3

Johannes Jonas

1807 - 1865

Fuselier 9e Afdeling Infanterie

Jan Leer

1809 - 1876

Fourier 9e Afdeling Infanterie

Secretaris Afdeling Rotterdam, 2de Sectie, van de Vereeniging Het Metalen Kruis