Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Eighth Generation


45. Brand Feitzes VEENSTRA (Feitze Brands VEENSTRA , Brand Feitzes VEENSTRA , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1797. He died 11 Dec 1852.

Overlijdensakte Smallingerland, 1852
Aangiftedatum 11 december 1852, akte nr. 126
Brand Feitzes Veenstra, overleden 11 december 1852, oud 56 jaar,
gehuwd
zoon van Feitze Brands Veenstra en Tjitske Stoffels

Brand married Sijke Sjoerds MODDERMAN on 17 May 1830.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1830
  Man: Brand Feitzes Veenstra, oud 33 jaar, geboren te
       Rottevalle
Ouders: Feitze Brands Veenstra en Tjitske Stoffels
Vrouw: Sijke Sjoerds Modderman, oud 31 jaar, geboren te
       Drachten
Ouders: Sjoerd Jans Modderman en Aaltje Jogchums
Datum: 17 mei 1830, akte nr. 25

Brand and Sijke had the following children:

+ 64 M i Feitze Brands VEENSTRA was born 20 Oct 1838 and died 21 Jan 1924.

47. Andries Feitzes VAN DER VELDE (Feitze Roels , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 30 May 1804 in Rottevalle, Smallingerland. He died 1 Aug 1839 in Rottevalle, Smallingerland.

Velde, Andries Feitzes van der ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; (J.A. Paasman, http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl)

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1839
Aangiftedatum 3 augustus 1839, blad nr. 22
Andries Feitzes van der Velde, man, overleden 1 augustus
1839
Oud 35 jaar, gehuwd

Andries married Geeske Hayes LOONSTRA on 18 Jun 1836 in Smallingerland. Geeske was born 24 Mar 1815 in Rottevalle, Tietjerksteradeel. She died 23 Mar 1875 in Rottevalle, Tietjerksteradeel.

Geneanet:
Geeske Hayes Loonstra
Geboren op 24 maart 1815 - Rottevalle
Gestorven op 23 maart 1875 - Rottevalle
Leeftijd bij overlijden: 59 jaar oud
Ouders
Haaye Tjibbes Loonstra ca 1764-1826 Joukje Rinzes Hamstra ca 1773-1823
Huwelijken en kinderen
Gehuwd op 18 juni 1836, Smallingerland, met Andries Feitzes van der Velde 1804-1839
Gehuwd op 13 februari 1841, Achtkarspelen, met Sjoerd Alberts Schaafsma 1815-1898

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1836
Man:    Andries Feitzes van der Velde, oud 32 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Feitze Roels van der Velde en Eelkjen Andries
Vrouw:  Geeske Haayes Loonstra, oud 21 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Haaye Tjibbes Loonstra en Joukjen Rinzes
Datum:  18 juni 1836 Akte nr. 36

Andries and Geeske had the following children:

+ 65 M i Feitze Andries VAN DER VELDE was born 28 May 1837 and died 16 Apr 1907.

48. Hiltsje Feitzes VAN DER VELDE (Feitze Roels , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1809. She died 7 Apr 1893 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1893
Aangiftedatum 8 april 1893, akte nr. 62
Hiltje Feitzes van der Velde, overleden 7 april 1893, oud 84 jaar,
weduwe
dochter van Feitze Roels van der Velde en Eelkjen Andries van der
Velde

Hiltsje married Sander Annes VAN DER MEULEN, son of Anne Sanders VAN DER MEULEN and Gepke Wopkes SIETZEMA, in 1831 in Smallingerland. Sander was born 1808. He died 11 Jan 1871 in Smallingerland.

Geboorteakte Smallingerland, 1832

Gepke van der Meulen, geboren 29 mei 1832 Dochter van Sander Annes van der Meulen en Hiltje Feitzes van der
2) Geboorteakte Smallingerland, 1839

Anne van der Meulen, geboren 13 mei 1839 Zoon van Sander Annes van der Meulen en Hiltje Feitzes van der Velde
3) Geboorteakte Smallingerland, 1841

Eelkjen van der Meulen, geboren 18 november 1841 Dochter van Sander Annes van der Meulen en Hiltje Feitzes van der
4) Geboorteakte Smallingerland, 1844

Feitze van der Meulen, geboren 17 december 1844 Zoon van Sander Annes van der Meulen en Hiltje Feitzes van der Velde

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1831
Man:    Sander Annes van der Meulen, oud 22 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Anne Sanders van der Meulen en Gepke Wopkes Sietzema
Vrouw:  Hiltje Feitzes van der Velde, oud 22 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Feitze Roels van der Velde en Eelkjen Andries van der Velde
Datum:  21 mei 1831 Akte nr. 21

Sander and Hiltsje had the following children:

  66 M i
Feitze Sanders VAN DER MEULEN died 24 Jul 1846 in Nijega.

Memories van Successie

Kantoor Beetsterzwaag 1846

Overledene  : Feitze Sanders van der Meulen
Overleden op: 24 juli 1846
Wonende te  : Nijega
Tekst:
1 jr 7 mnd; zoon van Sander Annes van der Meulen,
landbouwer en Hiltje Feitzes van der Velde; broer van
minderjarige Gepke, Anne en Eelkje Sanders van der Meulen.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1007
Aktenr.      : 126
Op microfilm nr. 2 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

49. Geert Koops VAN DER VELDE (Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 25 Dec 1790 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. He died 14 Jan 1864 in Oostermeer.

Geert was Boer.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1864
Aangiftedatum 15 januari 1864, blad nr. 6
Geert Koops van der Velde, overleden 14 januari 1864, oud 73 jaar,
gehuwd

Andrys Stienstra:
Geert Koops van der Velde, boer, berne De Rottefalle yn it jier 1791, wenjend te Eastermar, stoarn te Tytsjerksteradiel op 14 jannewaris 1864.
Hy is troud te Tytsjerksteradiel op 5 juny 1819 mei Loltje Teyes Benedictus, berne te Eastermar yn it jier 1796, stoarn te Tytsjerksteradiel op 22 april 1876, dochter fan Teye Dictus Benedictus (húsman) en Baukje Liebbes.

1842 * Drachten, notaris K. J. van der Veen
Inv. nr. 032049 repertoire nr. 4778 d.d. 27 september 1842
Verklaring, akte niet aanwezig
- Jan Gaukes Sietsema te Rottevalle als attestant;
 betreffende vier personen als diakenen der Doopsgezinde
 Gemeente te Witveen en Rottevalle
- Lieuwe Rommerts Kats te Rottevalle als attestant;
 betreffende vier personen als diakenen der Doopsgezinde
 Gemeente te Witveen en Rottevalle
- Geert Koops van der Velde te Rottevalle; betreft zijn
 diakenschap der Doopsgezinde Gemeente te Witveen en
 Rottevalle
- Hendrik Oenes Bakker te Rottevalle; betreft zijn
 diakenschap der Doopsgezinde Gemeente te Witveen en
 Rottevalle
- Roel Sanders van der Meulen te Rottevalle; betreft zijn
 diakenschap der Doopsgezinde Gemeente te Witveen en
 Rottevalle
- Feitse Durks van der Meulen te Rottevalle; betreft zijn
 diakenschap der Doopsgezinde Gemeente te Witveen en
 Rottevalle

Geert married Loltje Teyes BENEDICTUS, daughter of Teye Dictus BENEDICTUS and Baukje Liebbes, on 5 Jun 1819 in Tietjerkstradeel. Loltje was born 28 Mar 1796 in Oostermeer. She died 22 Apr 1876 in Oostermeer.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1819
Man:    Geert Koops van der Velde
Vrouw:  Loltje Teyes Benedictus
Datum:  5 juni 1819           Akte nr. 25

Geert and Loltje had the following children:

+ 67 M i Koop Geerts VAN DER VELDE was born 26 Mar 1820 and died 11 Jan 1894.
  68 F ii
Baukjen VAN DER VELDE was born 25 Jan 1822 in Tietjerksteradeel. She died 2 Sep 1908 in Tietjerkstradeel.


Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1822
Aangiftedatum 28 januari 1822, akte nr. 23
Baukjen van der Velde, geboren 25 januari 1822
Dochter van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus
       
Baukjen married Sape LAURMAN.
  69 M iii
Teye Geerts VAN DER VELDE was born 1 Jan 1824 in Tietjerkstradeel. He died 11 Dec 1915 in Tietjerkstradeel.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1915
Aangiftedatum 11 december 1915, akte nr. 176
Teye van der Velde, overleden 11 december 1915, oud 91 jaar, ongehuwd
zoon van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus
+ 70 M iv Jan Geerts VAN DER VELDE was born 3 Oct 1826 and died 13 Sep 1905.
+ 71 F v Trijntje Geerts VAN DER VELDE was born 10 Mar 1829 and died 4 Mar 1909.
+ 72 M vi Liebbe Geerts VAN DER VELDE was born 22 Jan 1832 and died 28 Nov 1871.
+ 73 M vii Wytze Geerts VAN DER VELDE boer was born 12 Nov 1835 and died 11 Mar 1920.
  74 M viii
Dictus Geerts VAN DER VELDE was born 12 May 1840 in Tietjerkstradeel. He died 6 Dec 1840.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1840
Aangiftedatum 13 mei 1840, akte nr. 101
Dictus van der Velde, geboren 12 mei 1840
Zoon van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1840
Aangiftedatum 7 december 1840, blad nr. 31
Dictus Geerts van der Velde, overleden 6 december 1840, oud 6 maanden
  75 F ix
Jitske Geerts VAN DER VELDE was born 4 May 1843 in Suameer. She died 29 Sep 1902 in Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1843
Aangiftedatum 4 mei 1843, blad nr. 46
Jitske Geerts van der Velde, geboren 2 mei 1843
Dochter van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus
Wonende te Suameer
       
Jitske married Wietze Jacobs VEENSTRA.

50. Roel Koops VAN DER VELDE (Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1794 in Rottevalle, Smallingerland. He died 11 May 1877 in Schoterland.

Roel was smid.

Roel married Freerkje Martens VAN VELDEN on 4 May 1822 in Smallingerland. Freerkje was born 7 Feb 1800 in Olterterp. She died 11 Jan 1887 in Schoterland.

Memories van Successie

Kantoor Beetsterzwaag 1844

Overledene  : Lutske Berends
Overleden op: 24 maart 1844
Wonende te  : Beets
Tekst:
78 jr; boerin; wed. Marten Foppes van Velden; moeder van
Froukje (vrouw van Wiebe Egberts Rinsma, boer), Trijntje
(vrouw van Jacob Sjoukes Geertsma, arbeider Beetsterzwaag),
Freerkje (vrouw van Roel Koops van der Velde, mr.grofsmid
Beneden Knijpe), Fokje (vrouw van Jan Reinders de Haan,
arbeider Beetsterzwaag) en Baukje Martens van Velden (vrouw
van Martinus Annes Harmsma, boer).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1004
Aktenr.      : 189
Op microfilm nr. 1 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Marriage Notes:

1. Tresoar, Huwelijksakte Smallingerland, 1822. "Man:    Roel Koops van der Velde, oud 27 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Koop Roels van der Velde en Trijntje Geerts van der Lei
Vrouw:  Freerkjen Martens van Velden, oud 22 jaar, geboren: Olterterp
Ouders: Marten Foppes van Velden en Lutske Berends
Datum:  4 mei 1822 Akte nr. 14."

Roel and Freerkje had the following children:

+ 76 M i Koop Roels VAN DER VELDE was born 7 Apr 1823 and died 11 Oct 1899.
  77 M ii
Roel Roels VAN DER VELDE was born 6 Jun 1833 in Benedenkrijpe, Schoterland.
       
Roel married (1) Geessien HUIZING on 7 May 1859 in Borger. Geessien was born 17 Jun 1837 in Borger.

Marriage Notes:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Drents Archief    Algemeen Toegangnr: 0166.004 Inventarisnr: 1859
Gemeente: Borger Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 19 Datum: 07-05-1859
Bruidegom Roel Roels van der Velde Geboortedatum: 06-06-1833 Geboorteplaats: Schoterland
Bruid Geesien Huizing Geboortedatum: 17-06-1837 Geboorteplaats: Borger
Vader bruidegom Roel Koops van der Velde  Moeder bruidegom Freerkjen Martens van Velden
Vader bruid Lammert Huizing Moeder bruid Grietien Hollander

       
Roel also married (2) Aaltje GROENEWOLD on 18 Jul 1863 in Onstwedde. Aaltje was born in Stadskanaal.

Marriage Notes:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)  Archieflocatie Groninger Archieven    
Algemeen Gemeente: Onstwedde Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 34 Datum: 18-07-1863
Bruidegom Roel Roels van der Velde Geboorteplaats: Benedenknijpe, gem. Schoterland
Bruid Aaltje Groenewold Geboorteplaats: Stadskanaal
Vader bruidegom Roel Koops van der Velde  Moeder bruidegom Freekjen Martens van Velden
Vader bruid Derk Alberts Groenewold Moeder bruid Freerkje Jans Roggenberg
Nadere informatie beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: smid; beroep vader bruid: kuiper; bruidegom 30 jaar; bruid 30 jaar; weduwnaar van Geesje Huizing

  78 M iii
Foppe Roels VAN DER VELDE was born 29 Apr 1825 in Benedenknijpe.
  79 M iv
Marten Roelofs VAN DER VELDE was born 10 Dec 1827 in Benedenknijpe.
  80 F v
Trijntje Roels VAN DER VELDE was born 14 Jan 1830 in Benedenknijpe. She died 17 May 1855 in Benedenknijpe.
  81 M vi
Roel Roels VAN DER VELDE was born 20 Feb 1832 in Benedenknijpe. He died 21 Jul 1832.
  82 M vii
Roel Roels VAN DER VELDE was born 6 Jun 1833 in Benedenknijpe.
  83 M viii
Geert Roels VAN DER VELDE was born 13 Feb 1836 in Benedenknijpe. He died 13 Aug 1857 in Benedenknijpe.
  84 F ix
Lutske Roels VAN DER VELDE was born 4 Sep 1842 in Benedenknijpe.
       
Lutske married Ekke Ulkes BLAAUW on 6 Apr 1864 in Schoterland. Ekke was born 1840.
  85 F x
Akke Roels VAN DER VELDE was born 3 Jun 1845 in Benedenknijpe.

51. Oene Koops VAN DER VELDE (Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1798 in Ureterp. He died 18 Jun 1864 in Achtkarspelen.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1864
Aangiftedatum 20 juni 1864, blad nr. 23
Oene Koops van der Velde, overleden 18 juni 1864, oud 66 jaar,
weduwnaar

Oene married Dieuwke Wygers POSTMA on 8 Aug 1821 in Tietjerkstradeel. Dieuwke was born 1794 in Oostermeer.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1821
Man:    Oene Koops van der Velde
Vrouw:  Dieuwke Wiegers Postma
Datum:  8 augustus 1821       Akte nr. 33

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Toegangnr: 30-37 Inventarisnr: 2007
Gemeente: Tietjerksteradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 33 Datum: 08-08-1821  
Bruidegom Oene Koops van der Velde Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Ureterp, gemeente Opsterland  
Bruid Dieuwke Wiegers Postma Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Oostermeer  
Vader bruidegom Koop Roels van der Velde  Moeder bruidegom Trijntje Geerts  
Vader bruid Wieger Sjoerds  Moeder bruid Tjitske Harmens  

Oene and Dieuwke had the following children:

+ 86 M i Koop Oenes VAN DER VELDE was born 21 Sep 1822 and died 11 Oct 1899.
  87 F ii
Tjitske Oenes VAN DER VELDE was born 26 Nov 1825 in Tietjerkstradeel. She died 30 Apr 1827 in Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1825
Aangiftedatum 28 november 1825, akte nr. 215
Tjitske van der Velde, geboren 26 november 1825
Dochter van Oene Koops van der Velde en Dieuwke Wygers Postma

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1827
Aangiftedatum 1 mei 1827, blad nr. 13
Tjitske Oenes van der Velde, overleden 30 april 1827, oud 1 jaar
dochter van Oene Koops van der Velde en Dieuwke Wygers Postma
  88 F iii
Tjitske Oenes VAN DER VELDE was born 9 Apr 1828 in Tietjerkstradeel. She died 23 May 1897 in Achtkarspelen, Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1828
Aangiftedatum 10 april 1828, akte nr. 71
Tjitske van der Velde, geboren 9 april 1828
Dochter van Oene Koops van der Velde en Dieuwke Wygers Postma

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1897
Aangiftedatum 24 mei 1897, akte nr. 107
Tjitske Oenes van der Velde, overleden 23 mei 1897, oud 69 jaar,
weduwe
       
Tjitske married Oene Hendriks BAKKER on 6 Sep 1861 in Smallingerland. Oene was born 3 Sep 1828 in Rottevalle, Smallingerland. He died 19 Mar 1896 in Surhuisterveen, Achtkarspelen.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1896
Aangiftedatum 21 maart 1896, akte nr. 39
Oene Hendriks Bakker, man, overleden 19 maart 1896
Oud 67 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

1. Tresoar, Huwelijksakte Smallingerland, 1861. "
Man:    Oene Hendriks Bakker, oud 32 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Hendrik Oenes Bakker en Hielkjen Hielkes van der Meulen
Vrouw:  Tjitske Oenes van der Velde, oud 33 jaar, geboren: Oostermeer
Ouders: Oene Koops van der Velde en Dieuwke Wiegers Postma
Datum:  6 september 1861 Akte nr. 56."

  89 M iv
Wyger Oenes VAN DER VELDE was born 9 Sep 1831 in Tietjerkstradeel. He died 12 Sep 1896 in Achtkarspelen, Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1831
Aangiftedatum 9 september 1831, akte nr. 136
Wyger van der Velde, geboren 9 september 1831
Zoon van Oene Koops van der Velde en Dieuwke Wygers Postma

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1896
Aangiftedatum 14 september 1896, akte nr. 139
Wieger Oenes van der Velde, overleden 12 september 1896, oud 65 jaar,
ongehuwd
  90 M v
Geert Oenes VAN DER VELDE was born 13 May 1835 in Achtkarspelen.

Burgerlijke stand - Geboorte  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  
Algemeen Gemeente: Achtkarspelen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 87 Aangiftedatum: 15-05-1835  
Kind Geert van der Velde Geslacht: M Geboortedatum: 13-05-1835  
Vader Oene Koops van der Velde  Moeder Dieuwke Wygers Postma

52. Jan Koops VAN DER VELDE (Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1800 in Ureterp. He died 1 Apr 1896 in Drachten.

Overlijdensakte Smallingerland, 1896
Aangiftedatum 2 april 1896, akte nr. 42
Jan Koops van der Velde, overleden 1 april 1896, oud 96 jaar,
weduwnaar
zoon van Koop Roels van der Velde en Trijntje Geerts van der Lei

Jan married Jeltje Hendriks MEYER on 30 Jul 1828 in Smallingerland. Jeltje died before 1886.

They had the following children:

+ 91 M i Koop Jans VAN DER VELDE was born 28 Feb 1829 and died 3 Jan 1886.
+ 92 M ii Hendrik Jans VAN DER VELDE was born 26 Feb 1826.

55. Feitze Koops VAN DER VELDE (Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1809. He died 4 Mar 1900 in Tietjerkstradeel.

Feitze was grofsmid in Oostermeer.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1900
Aangiftedatum 5 maart 1900, akte nr. 86
Feitze van der Velde, overleden 4 maart 1900, oud 93 jaar, weduwnaar
zoon van Koop Roels van der Velde en Trijntje Geerts van der Lei

Feitze married Ymkje Rienks EELKEMA on 11 May 1839 in Opsterland. Ymkje was born 1806. She died 15 Feb 1888.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1888
Aangiftedatum 15 februari 1888, akte nr. 34
Ymkje Rienks Eelkema, overleden 15 februari 1888, oud 82 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

Huwelijksakte Opsterland, 1839
Man:   Feitze Koops van der Velde
Vrouw: Ymkje Rienks Eelkema
Datum: 11 mei 1839 Akte nr. 36

Feitze and Ymkje had the following children:

  93 F i
Antje Feitzes VAN DER VELDE was born 7 Apr 1840 in Tietjerksteradeel. She died 22 Jul 1932 in Dantumadeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1840
Aangiftedatum 7 april 1840, akte nr. 73
Antje van der Velde, geboren 5 april 1840
Dochter van Feitse Koops van der Velde en Ymkje Rienks Eelkema

Overlijdensakte Dantumadeel, 1932
Aangiftedatum 23 juli 1932, akte nr. 93
Antje van der Velde, overleden 22 juli 1932, oud 92 jaar, ongehuwd
dochter van Feitse Koops van der Velde en Ymkje Rienks Eelkema
  94 F ii
Trijntje Feitzes VAN DER VELDE was born 29 Jan 1842 in Tietjerksteradeel. She died 3 Feb 1842.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1842
Aangiftedatum 3 februari 1842, blad nr. 6
Trijntje Feitzes van der Velde, overleden 3 februari 1842, oud 5 dagen
  95 M iii
Koop Feitzes VAN DER VELDE was born 29 Jan 1842 in Oostermeer. He died 2 Feb 1842.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1842
Aangiftedatum 31 januari 1842, akte nr. 33
Koop Feitzes van der Velde, geboren 29 januari 1842
Zoon van Feitze Koops van der Velde en Ymkje Rienks Eelkema
N.B. Tweeling

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1842
Aangiftedatum 3 februari 1842, blad nr. 6
Koop Feitzes van der Velde, overleden 2 februari 1842, oud 4 dagen
  96 M iv
Koop Feitzes VAN DER VELDE was born 7 May 1843 in Tietjerksteradeel. He died 22 Jan 1844.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1843
Aangiftedatum 8 mei 1843, blad nr. 48
Koop Feitzes van der Velde, geboren 7 mei 1843
Zoon van Feitze Koops van der Velde en Ymkje Rienks Eelkema
Wonende te Oostermeer

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1844
Aangiftedatum 23 januari 1844, blad nr. 1
Koop Feitzes van der Velde, overleden 22 januari 1844, oud 8 maanden
  97 F v
Trijntje Feitzes VAN DER VELDE was born 2 Jan 1845 in Oostermeer.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1845
Aangiftedatum 4 januari 1845, blad nr. 1
Trijntje Feitzes van der Velde, geboren 2 januari 1845
Dochter van Feitze Koops van der Velde en Ymkje Rienks Eelkema
Wonende te Oostermeer
       
Trijntje married 1 (1) Minze Jans FERWERDA on 9 May 1874 in Tietjerkstradeel. The marriage ended in divorce.

Marriage Notes:

.... wegens overspel van de man ...

       
Trijntje also married 1 (2) Kornelis Durks BOERSMA on 10 Oct 1878 in Dantumadeel.

57. Wytze Koops VAN DER VELDE (Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 26 Jun 1812 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. He died 5 Jun 1909 in Oerterp and was buried in Oerterp.

Wytze was Smid.

Andrys Stienstra:
Wijtze Koops van der Velde, smid, geboren op vrijdag 26 juni 1812 in Rottevalle om vier uur 's morgens in het huis met het nummer B364, wonende in Ureterp, overleden op zaterdag 5 juni 1909 in Ureterp "na een korte ongesteldheid in den gezegenden ouderdom van bijna 97 jaren", begraven in Ureterp, 96 jaar oud, zoon van Koop Roels van der Velde (arbeider, imker en veenbaas) en Trijntje Geerts van der Lei.

Van mijn overovergrootvader Wytze Koops van der Velde (1812-1909) is ook een dagboek bewaard gebleven van de Tiendaagse veldtocht. Ik heb dat jaren geleden al eens overgetypt, helaas nog op een gewone typmachine en niet in een tekstverwerker. Ik ben van plan om daar ook nog eens een internet-versie van te maken. (Dat is gelukt: zie http://de-oeroerpake-fan.andrysstienstra.nl/begin.php)
Wytze Koops van der Velde is bijna 97 jaar oud geworden. Hij is geboren in Rottevalle, maar was zijn hele verdere leven smid in Ureterp. Op dit moment wordt er in Ureterp aktie gevoerd om zijn oude smederij samen met het restant van de molen die er achter staat te restaureren en te behouden. Eén van de zonen van Wytze Koops was Rinze van der Velde, de oprichter van de uitgeverij en boekhandel op de Nieuwstad in Leeuwarden. De firma Fokke van der Velde in Bakkeveen (nu Sligro in Drachten) is opgericht door een achterkleinkind van Wytze Koops.

Wytze married Elisabeth Jans WIBBELINK on 2 Apr 1842 in Smallingerland. Elisabeth was born 6 Nov 1814 in Noorderdrachten. She died 17 Oct 1880 in Oerterp and was buried in Oerterp.

Memories van Successie

Kantoor Beetsterzwaag 1845

Overledene  : Aafje Rinzes de Vries
Overleden op: 23 juli 1845
Wonende te  : Drachten
Tekst:
68 jr; geb. Hillegom/ZH; wed. Jan Jans Wibbelink; moeder
van Hendrika (vrouw van Lieppe Berends Bosma, kalklasser),
Rinze, timmerman, Teuntje Alida (vrouw van Halbe Berends
Bosma, kalklasser), Kornelia Elisabeth (vrouw van Berend
Sipkes Zijlstra, schoenmaker), Jantje (vrouw van Pieter
Wietzes van der Sluis, idem Hemrik), Antonius, timmerman,
Elisabeth (vrouw van Wietze Coops van der Velde, grofsmid
Suameer), Jan, timmerman en Aafje Jans Wibbelink, naaister.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1006
Aktenr.      : 459
Op microfilm nr. 1 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

They had the following children:

  98 F i
Aafke Wytzes VAN DER VELDE was born 25 Aug 1842 in Suameer.

Stienstra: Aafke Wijtzes van der Velde, berne te Sumar om ende by 1842.
Hja is troud te Opsterlân op 26 oktober 1865 mei Bocke Siegers Schuurman, boer, berne te Oerterp om ende by 1833, wenjend dêr, soan fan Sieger Bokes Schuurman en Saakjen Johannes Wielinga.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1842
Aangiftedatum 27 augustus 1842, akte nr. 171
Aafje Wytzes van der Velde, geboren 25 augustus 1842
Dochter van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibblink
N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Wibbelink"
  99 F ii
Trijntje Wytzes VAN DER VELDE was born 14 Jul 1844 in Tietjerksteradeel. She died 21 Dec 1915 in Oostdongeradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1844
Aangiftedatum 16 juli 1844, blad nr. 86
Trijntje Wytzes van der Velde, geboren 14 juli 1844
Dochter van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibbelink
Wonende te Suameer

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1915
Aangiftedatum 22 december 1915, akte nr. 138
Trijntje van der Velde, overleden 21 december 1915, oud 71 jaar, weduwe
  100 F iii
Jantje Wytzes VAN DER VELDE was born 16 Jun 1846 in Tietjerksteradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1846
Aangiftedatum 18 juni 1846, blad nr. 75
Jantje Wytzes van der Velde, geboren 16 juni 1846
Dochter van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibbelink
Wonende te Suameer

Stienstra: Hja is troud te Smellingerlân op 6 maaie 1875 mei Marten Zandstra, wenjend te Drachten.
       
Jantje married 1 Marten ZANDSTRA on 6 May 1875 in Smallingerland. Marten was born 1845 in Drachten.
+ 101 M iv Koop Wytzes VAN DER VELDE smid was born 22 May 1848 and died 4 Mar 1906.
  102 F v
Grietje Wytzes VAN DER VELDE was born 12 Feb 1852 in Opsterland.

Geboorteakte Opsterland, 1852
Aangiftedatum 13 februari 1852, blad nr. 27
Grietje van der Velde, geboren 12 februari 1852
Dochter van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibbelink

Stienstra: Grietje van der Velde, berne te Oerterp op 12 febrewaris 1852, wenjend te Helpman, stoarn te Grins op 25 juny 1922.
Hja is troud te Opsterlân op 8 maaie 1873 mei Klaas Jurjens Keuning, ferver, kastlein en bijker, berne te Oerterp op 3 jannewaris 1845, stoarn te Grins op 20 jannewaris 1928, soan fan Jurjen Klazes Keuning (kastlein-ferver) en Attje Steffens van der Vee.
+ 103 F vi Hendrika Wytzes VAN DER VELDE was born 8 Jul 1854 and died 25 May 1945.
  104 M vii
Rinze Wytzes VAN DER VELDE Uitgever en boekhandelaar was born 13 Nov 1856 in Ureterp. He died 10 Oct 1940 in Leeuwarden.

Geboorteakte Opsterland, 1856
Aangiftedatum 15 november 1856, blad nr. 149
Rinze van der Velde, geboren 13 november 1856
Zoon van Wytze Koops van der Velde en Elizabeth Jans Wibling
       
Rinze married Margaretha Martha VAN DER LINDEN on 25 May 1887 in Leeuwarden.
  105 M viii
Rindert Wytzes VAN DER VELDE smid was born 24 Oct 1861 in Ureterp. He died 7 Nov 1930 in Haarlem.

Geboorteakte Opsterland, 1861
Aangiftedatum 26 oktober 1861, akte nr. 300
Rindert van der Velde, geboren 24 oktober 1861
Zoon van Wytze Koops van der Velde en Elizabeth Jans Wibbelink

Stienstra: Rindert Wijtzes van der Velde, smid, berne te Oerterp op 24 oktober 1861, wenjend dêr, te Maartenshoek, te Uithuizermeeden en te Haarlem, stoarn dêr op 7 novimber 1930.
Hy is troud te Opsterlân op 13 maaie 1887 mei Aukje Jurjens Keuning, berne te Oerterp op 24 april 1862, stoarn te Haarlem op 2 april 1943, dochter fan Jurjen Klazes Keuning (kastlein-ferver) en Attje Steffens van der Vee.
+ 106 M ix Jan Wytzes VAN DER VELDE was born 19 Feb 1850.

60. Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE (Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 11 Sep 1792 in Harlingen and was christened 30 Sep 1792. He died 2 Nov 1872 in Achlum.

Tjeerd was confirmed 23 May 1827 in Achlum, Nederlands Hervormd. He was grofsmid in Achlum.

Tjeerd kwam naar Achlum om daar eerst als knecht van de plaatselijke 'grofsmid' Eke Langius te werken en later met de dochter van de baas te trouwen.

Hoe deze Eke Langius als smid in Achlum is beland is  niet helemaal duidelijk. Zijn vader Pieter was timmerbaas in Arum. Als oudste zoon had hij zijn vader daar kunnen opvolgen, maar blijkbaar is hij naar Achlum gegaan, wellicht ook eerst in de leer als knecht bij de smid.

In de Quotisatiekohieren 1749 komt  in Achlum een Rommert Pieters voor als Meestersmit met de vermelding: 'bestaat gemeen' (gezin 4 volw en kind).

Huwelijksakte Franekeradeel, 1818
Man:    Tjeerd Roelofs van der Velde
Vrouw:  Engeltje Ekes Langius
Datum:  30 april 1818         Akte nr. 5

Overlijdensakte Franekeradeel, 1872
Aangiftedatum 4 november 1872, akte nr. 87
Tjeerd Roelofs van der Velde, overleden 2 november 1872, oud 80 jaar,
weduwnaar


De Russen in Achlum (uit: Geschiedenis van Achlum, Klaas van der Pol Drachten 1987, blz 83 e.v.)

Het was in 1817 dat een legeronderdeel van Russische soldaten, ter grootte van 75 man in Achlum en Hitzum ingekwartierd is geweest. Dat weten we uit de overlevering van één der bewoners en uit de schriftelijke verantwoording van de burgemeester van Franerkeradeel. De rekening bevindt zich in het archief van de gemeente.

Nog geen twee jaar nadat de fransen de oorlog tegen geheel Europa hadden verloren, verscheen hier een russisch legeronderdeel, niet wetende, of althans voorgevende dat zij niet wisten, dat de oorlog was afgelopen. Het russische volk had zich geheel voor deze oorlog ingezet. Niet alleen in Midden-Europa hadden zij de Fransen verpletterend verslagen, maar zij waren ook in zuidelijk en noordelijk Europa uitgezworven.

Zo werden in Achlum en Hitzum 75 paarden en manschappen met enkele stukken geschut ingekwartierd. Dit was een aantal dat niet bij één enkele boer ondergebracht kon worden. Er moeten meerdere boeren zijn geweest die hiermee lastig zijn gevallen. Het was ook geen kleinigheid een aantal vreemde soldaten die je niet kon verstaan op je erf te hebben. Het was ook nog in het koude jaargetijde, in februari en maart, geen tijd om de paarden in het weiland te laten lopen. Beschutting tegen vorst, regen en wind was belangrijk omdat de dieren wel eens nat van het zweet waren en daardoor gevoelig voor kouvatten.

Aan de Schapetille (Smidstille) woonde in die dagen de smid Van der Velde. Er was reeds meer dan een eeuw een boerderij gevestigd. Het is aan de zuidzijde van de brug, het pand dat met de voorzijde geheel tegen de oprit van de brug staat. Aan de brugzijde, wat later de woonkamer werd, was het smedrij met een werkplaatsdeur aan de voorzijde. Dit is zo tot 1925 gebleven toen aan de overzijde van de brug een nieuwe smedrij is gebouwd.

Voorheen was dit pand ook reeds bij de smedrij, maar het was alleen een loods voor opslag van materialen. Daarnaast had de smid er een hok voor een varken voor eigen consumptie, een paar kippen en een hok voor een paar duiven.
Nu zaten die duiven veel op de dakgoot van de smedrij. Hier woonde de baas die hen voerde. Bovendien zaten ze zo in de luwte, beschut tegen de westelijke en zuidwestelijke winden.

Het toeval wil dat er ook duiven zaten toen de Russen door het dorp reden. De duiven waren hoefgekletter van paarden wel gewend, daarvoor verlieten zij hun plaatsje op de dakgoot niet. Eén der russische soldaten had echter een sabel in de hand. Hiermee ritste hij de duiven van de smid van de goot. De gevolgen bleven niet uit want enkele lieten het leven erbij en andere waren gewond. De smid kon niet anders doen dan smartelijk toezien en trachten de schade zoveel mogelijk te beperken.

Dat zoiets kon gebeuren begreep de smid niet. Het liet echter wel zoveel indruk achter dat het anderhalve eeuw daarna nog steeds aan het nageslacht werd doorverteld. De laatste dochter Sietske te Diever weet het met verve te vertellen."

Tjeerd married 1, 2 Engeltje Ekes LANGIUS, daughter of Eeke Pieters LANGIUS and Simkje Feitzes KOOISTRA, on 30 Apr 1818 in Achlum. Engeltje was born 11 Jan 1793 in Achlum and was christened 3 Mar 1793. She died 15 Feb 1842 in Achlum.

1793 - Den 3 Maart is gedoopt een dochter van Eke Pieters en Simkjen Feitzes geboren den 11 Jan 1793, te Achlum, genaamd Engeltje - Doopboek Achlum

Franekeradeel, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Engeltje
Geboren op 11 januari 1793 in Achlum
Gedoopt op 3 maart 1793 in Achlum/Hitzum
Kind van Eeke Pieters en Simkjen Feitzes

Overlijdensakte Franekeradeel, 1842
Aangiftedatum 18 februari 1842, blad nr. 3
Engeltje Ekes Langius, overleden 15 februari 1842, oud 49 jaar, gehuwd

Memories van Successie Kantoor Franeker 1842
Overledene  : Engeltje Ekes Langius
Overleden op: 15 februari 1842
Wonende te  : Achlum
Tekst: 49 jaar; vrouw van Tjeerd Roelofs v.der Velde, grofsmid;
moeder van minderjarige Eke Tjeerds v.der Velde.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron: Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4041
Aktenr.      : 078a
Op microfilm nr. 90 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1818
Man:    Tjeerd Roelofs van der Velde
Vrouw:  Engeltje Ekes Langius
Datum:  30 april 1818         Akte nr. 5

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum   Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2002
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 30-04-1818
Bruidegom Tjeerd Roelofs van der Velde Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Harlingen
Bruid Engeltje Ekes Langius Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Roelof Roelofs van der Velde  Moeder bruidegom Froukje Tjeerds
Vader bruid Eke Pieters Langius Moeder bruid Simkje Feitzes Kooistra


Tjeerd and Engeltje had the following children:

  107 F i
Vroukje (Froukje) Tjeerds VAN DER VELDE was born 4 May 1819 in Achlum. She died 7 Jun 1819.

Overlijdensakte Franekeradeel, 1819
Aangiftedatum 8 juni 1819, blad nr. 7
Froukje Tjeerds van der Velde, overleden 7 juni 1819, oud 4 weken

Memories van Successie Kantoor Franeker 1819
Overledene  : Froukje Tjeerds van der Velde
Overleden op: 7 juni 1819
Wonende te  : Achlum
Tekst: dochter van Tjeerd v.der Velde, grofsmid en Engeltje Eekes
Langius.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4003
Aktenr.      : 472
Op microfilm nr. 80 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
+ 108 M ii Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE was born 12 Oct 1820 and died 18 Jul 1893.
  109 M iii
Roelof Tjeerds VAN DER VELDE was born 22 Sep 1825 in Achlum. He died 26 Oct 1825.

Geboorteakte Franekeradeel, 1825
Aangiftedatum 24 september 1825, blad nr. 41
Roelof van der Velde, geboren 22 september 1825
zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Eekes Langius

Overlijdensakte Franekeradeel, 1825
Aangiftedatum 27 oktober 1825, blad nr. 19
Roelof Tjeerds van der Velde, overleden 26 oktober 1825, oud 5 weken

Memories van Successie Kantoor Franeker 1825
Overledene  : Roelof Tjeerds van der Velde
Overleden op: 26 oktober 1825
Wonende te  : Achlum
Tekst: zoon van Tjeerd Roelofs v.der Velde, grofsmid en Engeltje
Ekes Langius; broer van minderjarige Eke Tjeerds v.der
Velde.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4013
Aktenr.      : 4026
Op microfilm nr. 83 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
  110 M iv
Roelof Tjeerds VAN DER VELDE was born 14 Apr 1831 in Achlum. He died 1 Jun 1831.

Geboorteakte Franekeradeel, 1831
Aangiftedatum 16 april 1831, blad nr. 25
Roelof van der Velde, geboren 14 april 1831
zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Ekes Langius

Overlijdensakte Franekeradeel, 1831
Aangiftedatum 3 juni 1831, blad nr. 7
Roelof Tjeerds van der Velde, overleden 1 juni 1831, oud 6 weken

Memories van Successie Kantoor Franeker 1831
Overledene  : Roelof Tjeerds van der Velde
Overleden op: 1 juni 1831
Wonende te  : Achlum
Tekst: zoon van Tjeerd Roelofs v.der Velde en Engeltje Ekes
Langius.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4024
Aktenr.      : 495
Op microfilm nr. 85 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

63. Grietje Roelofs VAN DER VELDE (Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 28 Nov 1798 in Harlingen and was aangegeven 18 Dec 1798. She died 22 May 1875 in Harlingen.

Overlijdensakte Harlingen, 1875
Aangiftedatum 24 mei 1875, akte nr. 151
Grietje van der Velde, overleden 22 mei 1875, oud 76 jaar, weduwe

Grietje married Eelke Pieters FABER on 15 May 1828 in Harlingen. Eelke was born 1803. He died 6 Sep 1868 in Harlingen.

Familienamen 1811
Faber, Luitje Pieters, Harlingen
   k. Pieter 45, Jan, Auke 25, dochter (ovl)
   kk.Walke 18, Luitje 13, Eelke 7 (v. Pieter), Trijntje (v. Jan)
   Trijntje 3, Mietje ½ (v. Auke)
   N.B. heeft nog een kleinzoon, zijnde een zoon van Bart Walstra
   Mairie Harlingen, fol. 108v

Huwelijksakte Harlingen, 1863
 Man: Egbert Tigchelaar
Vrouw: Engeltje Faber
Datum: 28 mei 1863, akte nr. 39

Grietje Roelofs v.der Velde (vrouw van Eelke Pieters Faber,
baardscheerder).

Overlijdensakte Harlingen, 1868
Aangiftedatum 8 september 1868, akte nr. 233
Eelke Faber, overleden 6 september 1868, oud 65 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

1) Huwelijksakte Harlingen, 1828
Man:    Eelke Pieters Faber
Vrouw:  Grietje Roelofs van der Velde
Datum:  15 mei 1828           Akte nr. 34

2) Geboorteakte Harlingen, 1831
Froukje Faber, geboren 24 juni 1831 Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

3) Geboorteakte Harlingen, 1832
Pieter Faber, geboren 29 december 1832 Zoon van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

4) Geboorteakte Harlingen, 1834
Roelofke Faber, geboren 13 maart 1834 Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

5) Geboorteakte Harlingen, 1834
Pietje Faber, geboren 13 maart 1834 Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

6) Geboorteakte Harlingen, 1837
Trijntje Faber, geboren 11 juli 1837 Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

7) Geboorteakte Harlingen, 1839
Engeltje Faber, geboren 11 januari 1839 Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

8) Geboorteakte Harlingen, 1840
Pieter Faber, geboren 18 september 1840 Zoon van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

Eelke and Grietje had the following children:

  111 F i
Hendrikje FABER was born 21 Dec 1828 in Harlingen.

Geboorteakte Harlingen, 1828
Aangiftedatum 22 december 1828, blad nr. 135
Hendrikje Faber, geboren 21 december 1828
Dochter van Eelke Peters Faber en Grietje Roelofs van der
Velde
  112 F ii
Froukje FABER was born 24 Jun 1831 in Harlingen. She died 23 Mar 1898 in Harlingen.

Geboorteakte Harlingen, 1831
Aangiftedatum 24 juni 1831, blad nr. 79
Froukje Faber, geboren 24 juni 1831
Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der
Velde

Overlijdensakte Harlingen, 1896
Aangiftedatum 23 maart 1896, akte nr. 38
Froukje Faber, vrouw, overleden 23 maart 1896
Oud 67 jaar, gehuwd
  113 M iii
Pieter FABER was born 29 Dec 1832 in Harlingen. He died 8 May 1833.

Geboorteakte Harlingen, 1832
Aangiftedatum 31 december 1832, blad nr. 126
Pieter Faber, geboren 29 december 1832
Zoon van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

Overlijdensakte Harlingen, 1833
Aangiftedatum 9 mei 1833, blad nr. 18
Pieter Eelkes Faber, overleden 8 mei 1833, oud 17 weken
  114 F iv
Roelofke FABER was born 13 Mar 1834 in Harlingen. She died 16 Dec 1877 in Harlingen.

Geboorteakte Harlingen, 1834
Aangiftedatum 14 maart 1834, blad nr. 25
Roelofke Faber, geboren 13 maart 1834
Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde
N.B. Tweeling

Huwelijksakte Harlingen, 1864
 Man: Jan Wassenaar
Vrouw: Roelofke Faber
Datum: 21 juli 1864, akte nr. 69

Overlijdensakte Harlingen, 1877
Aangiftedatum 17 december 1877, akte nr. 210
Roelofke Faber, overleden 16 december 1877, oud 43 jaar, gehuwd
  115 F v
Pietje FABER was born 13 Mar 1834 in Harlingen. She died 25 Nov 1892 in Barradeel.

Geboorteakte Harlingen, 1834
Aangiftedatum 14 maart 1834, blad nr. 25
Pietje Faber, geboren 13 maart 1834
Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde
N.B. Tweeling

Huwelijksakte Harlingen, 1884
 Man: Jan Krijtenburg
Vrouw: Pietje Faber
Datum: 1 mei 1884, akte nr. 14

Overlijdensakte Barradeel, 1892
Aangiftedatum 26 november 1892, akte nr. 112
Pietje Faber, overleden 25 november 1892, oud 58 jaar, weduwe
  116 F vi
Trijntje FABER was born 11 Jul 1837 in Harlingen.

Geboorteakte Harlingen, 1837
Aangiftedatum 12 juli 1837, blad nr. 73
Trijntje Faber, geboren 11 juli 1837
Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der
Velde
+ 117 F vii Engeltje FABER was born 11 Jan 1839 and died 13 Apr 1911.
  118 M viii
Pieter FABER was born 18 Sep 1840 in Harlingen. He died 21 Apr 1922 in Harlingen.

Geboorteakte Harlingen, 1840
Aangiftedatum 18 september 1840, blad nr. 109
Pieter Faber, geboren 18 september 1840
Zoon van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der Velde

Overlijdensakte Harlingen, 1922
Aangiftedatum 24 april 1922, akte nr. 72
Pieter Faber, man, overleden 21 april 1922
Oud 81 jaar, gehuwd
       
Pieter married Wilhelmina Catharina Meintes TICHELAAR, daughter of Meintes Heerds TICHELAAR and Mettje Johannes GODTHELP, on 20 May 1859 in Harlingen. Wilhelmina was born 12 Dec 1836 in Harlingen. She died 18 Aug 1871 in Harlingen.

Marriage Notes:

Pieter Faber, geboren rond 1840 (?), zoon van Eelke Pieters Faber (barbier en aanspreker) en Grietje Roelofs van der Velde, goud- en zilversmid.

Pieter is getrouwd te Harlingen op 20 mei 1869, op ongeveer 29-jarige leeftijd met
Wilhelmina Catharina Meintes Tigchelaar (32 jaar oud), geboren te Harlingen op 12 december 1836, dochter van Meinte Heerts Tichelaar (timmerman, timmermansknegt, huistimmerman, meester timmerman en huistimmerknecht) en Mettje Johannes Godthelp (winkeliersche), overleden te Harlingen op 18 augustus 1871, 34 jaar oud.


Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index