Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Sixth Generation


28. Lysbeth Feitzes (Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1724 in Rottevalle.

Lysbeth Feitzes (Lysbet Feytses), geboren circa 1725 te Noorderdrachten (FR), overleden voor 1793.
Gehuwd (1) op 05 mrt. 1747 te Rottevalle (FR), beiden van Rottevalle (FR) met Sikke Tijssens, geboren voor 1725, overleden voor 1753.
Gehuwd (2) op 25 feb. 1753 te Drachten (FR), beiden van Noorderdrachten met Hendrik Jans PUIKES, geboren circa 1730 te Noorderdrachten (FR), zoon van Jan Hendriks en Frouk Jelles.

Van: tette.hofstra@brm357.de [mailto:tette.hofstra@brm357.de]
Verzonden: zondag 15 augustus 2010 9:44
Aan: info@vandervelde.net
Onderwerp: genealogie

L.S.

het volgende probleem heb ik met de gegevens van Uw site:
Fifth Generation: 15 - 23: Lybeth Feitzes.
Sikke Tijssens en Lybeth Feitzes hebben een dochter Piertje Sikkes (Sikkema), die op 19.6.1848 in Gaasterland overlijdt (akte nr. 16 - zie Alle Friezen). Zij is dan 90 jaar oud, dus geboren ca. 1758 (in Tjalleberd, vader was schipper).
Dan is er een probleem met het datum van overlijden 1753, i.v.m. met hertrouwen van een Lysbeth Feitzes. Is de tweede misschien een andere Lybeth ?
mvg Tette Hotze Hofstra

Lysbeth married (1) Sikke Tijssens on 5 Mar 1747 in Rottevalle.

They had the following children:

  35 F i
Piertje Sikkes SIKKEMA was born 1758. She died 19 Jun 1848 in Gaasterland.

Overlijdensakte Gaasterland, 1848
Aangiftedatum 19 juni 1848, blad nr. 16
Piertje Sikkes Sikkema, overleden 19 juni 1848, 90 jaar, vrouw
Weduwe

Lysbeth also married (2) Jelle Klases on 31 Mar 1754 in Drachten.

Marriage Notes:

Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 maart 1754 in Drachten
Man       : Jelle Klases afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw     : Lysbet Roels afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen: JELLE KLASES en LIJSBET ROELOFS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624

Jelle and Lysbeth had the following children:

  36 F ii
Tjitske Jelles was born 21 Mar 1760 in Rottevalle.

Schoterland, dopen, geboortejaar 1760, doopjaar 1794
Dopeling: Tjitske
Geboren op 21 maart 1760 in Rottevalle
Gedoopt op 17 april 1794 in Heerenveen
Kind van Jelle Klaeses en Lijsbet Roels

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : TJITSE of TJITSKE
Vader   : JELLE KLASES
Moeder  : LIJSBET ROELOFS

Lysbeth also married (3) Freerk Hanses on 23 Dec 1770 in Drachten.

Marriage Notes:

Smallingerland, huwelijken 1770
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 december 1770 in Drachten
Man       : Freerk Hanses afkomstig van Bakkeveen
Vrouw     : Liesebet Roels afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen: FREERK HANSES en LIJSBET ROELOFS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624

29. Brand Feitzes VEENSTRA (Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born about 1725 in Noorderdrachten.

Brand was Veenbaas en valaatsman (sluitwachter).

Brand married (1) Tjitske Wybes on 19 May 1748 in Rottevalle, Smallingerland. Tjitske died 1758.

Marriage Notes:

1. Tresoar, DTB nr. 630, 1724 - 1811. "
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 mei 1748, Rottevalle
Man: Brandt Feitses, Rottevalle
Vrouw: Tjitske Wibes, Rottevalle."

Brand also married (2) Taetske LIEPPES on 15 Oct 1758 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. Taetske was born 13 Dec 1731 in Rottevalle, Tietjerkstradeel.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 oktober 1758, Rottevalle
Man: Brand Feitses, Rottevalle
Vrouw: Teetske Luppes, Rottevalle

Gestandaardiseerde namen: BRAND en TEETSKE LIEPPES

Brand and Taetske had the following children:

+ 37 M i Feitze Brands VEENSTRA was born 1759 and died 1834.
  38 M ii
Klaas Brands VEENSTRA was born 1769. He died 1830.

Kadaster 1832 percelen Drh E287
--------------------------------------------------------------------------------
gebouw Drh E287
soort_eigendom Huis en Erf
legenda Huis
bel_inkomen 45
minuutplan Drogeham E2
perceel Drh E287
naam Veenstra
voornaam Klaas Brands
beroep Tapper
woonplaats Rattevalle
legger Drogeham 558
soort_eigendom Huis en Erf
legenda Erf
inhoudsgrootte 1280
klasse 1
minuutplan Drogeham E2
       
Klaas married (1) Fopkjen Andries, daughter of Andries Tjeerds and Hiltje Petrus, in 1796.
       
Klaas also married (2) Wytske Andries, daughter of Andries Tjeerds and Hiltje Petrus, in 1805.

31. Klaas Feitzes VEENEKAMP (Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1727 in Rottevalle. He died 26 Aug 1787.

Klaas married Geeske Minnerts on 19 Jan 1766 in Noorder Drachten. Geeske was born 1723 and was christened 1737 in Ureterp. She died before 1787.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 januari 1766, Drachten
Man: Klaas Feitses, Noorderdrachten
Vrouw: Geeske Minderts, Ureterp

Klaas and Geeske had the following children:

  39 M i
Feitse Klases VEENEKAMP was born 14 Nov 1766 in Noorder Drachten and was christened 19 May 1805 in Drachten.

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1805
Dopeling: Feitze
Geboren op 14 november 1766 in Noorder Drachten
Gedoopt op belijdenis op 19 mei 1805 in Drachten
Zoon van Klaas Feitzes en Geeske Minderts

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : FEITSE
Vader     : KLAAS FEITSES
Moeder    : GEESKE MINNERTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Drachten, doop 1782-1811
Inventarisnr. : 623

32. Roel Feitzes VAN DER VELDE (Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1733 in Rottevalle. He died 2 Jan 1821 in Tietjerkstradeel.

Roel was 1 Veenbaas en herbergier. He woonde 1749 in Rottevalle 17. He was Doopsgezind.

Mairie Oudega 1811, fol. 20v (zie fotocopie in het scrapbook):
"Voor onze Mairie der Gemeente Oudega kanton Beetsterzwaag arrondissement Heerenveen departement Vriesland gecompareerd zijnde Roel Feitses wonende in de Rottevalle No. 17 heeft dezelve verklaard dat hij aan neemt de naam van Van der Velde voor familienaam dat hij heeft het volgende getal zoons en dochters, kleinzoons en kleindochters te weten Koop oud twee en vijftig jaren in de Rottevalle, Roel oud vijftig jaren te Harlingen, Pietje, oud zes en veertig jaren in de Rottevalle, Baukjen, oud veertig Jaren, Ureterp -- Grietje dochter van Pietje oud zeven jaren - Geert eenentwintig Roel oud zeventien Oene veertien Jan oud twaalf Grietje oud tien Antje oud acht Feitse oud drie en Baukjen oud twee jaren kinderen van Koop wonende in de Rottevalle Roel oud eenentwintig Tjeerd oud negentien en Grietje oud veertien Jaren kinderen van Roel wonende te Harlingen alsmede Grietje oud negentien Andries oud zeven, en Hiltje oud drie jaren, kinderen van zijn overleden zoon Feitse wonende in de Rottevalle en heeft deze met ons vertekend den 14e Februarij 1812 - R. van der Velde H:R: Douma"

Velde, Roel Feitzes van der, Rottevalle 17

   k. Koop 52, Pietje 46, Roel 50, Harlingen, Baukjen 40, Ureterp

   kk.  (v. Pietje) Grietje 7, (v. Koop) Geert 21, Roel 17, Oene 14, Jan 12,
        Grietje 10, Antje 8, Feitze 3, Baukjen 2, (v. Roel) Roel 21, Tjeerd 19,
        Grietje 14, (v. Feitze, overleden te Rottevalle) Grietje 19, Andrias 7, Hiltje 3

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1821
Aangiftedatum 2 januari 1821, blad nr. 1
Roel Feytses van der Velde, overleden 2 januari 1821, oud 86 jaar,
weduwnaar
zoon van Feytze Roels en Pietje Brandtjes

Roel Feitses (ROELOF FEITSES)
zoon van Feitse Roels (FEITSE ROELOFS) en Pietje Hillebrands (PIETJE HILLEBRANDS)
tr. Rottevalle 24 dec. 1758 Grietje Koops (op att. v Drachten), ki.: Koop, geboren voor de huwelijksvoltrekking
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

1.Memorie van Successie, kantoor Gorredijk: Roel Feitzes van der Velde, wonende te Rottevalle. Tekst: werd onderhouden door de armvoogdij, vader van Koop (arbeider), Roel (turfdrager Harlingen), Baukje (vrouw van Jan Bonnes Looyenga, arbeider Ureterp), wijlen Feitze (man van Eelkje Andries, boerin), enz. Overlijdensakte: Roel Feytses van der Velde, 86 jaar, weduwnaar zoon van Feytze Roels en Pietje Brandtjes

Roel married Grietje Koops, daughter of Koop Geerts and Baukjen Roelofs, on 24 Dec 1758 in Rottevalle. Grietje was born 1730. She died 1820.

Grietje was Nederlands Hervormd.

Bekkema, Rottefalle troch enz, blz. 274: Har mem trout letter mei de heit van Roel!

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 december 1758, Rottevalle
Man: Roel Feitses Vrouw: Grietje Coops
NB: met attestatie van Drachten; zij hebben al een kind
Gestandaardiseerde namen: ROELOF en GRIETJE KOOPS

"den 24 december zijn Roel Feitses en Grietje Coops, naa vertoninge van eene wettige attestatie van eene driemalige afkondiginge in de Dragten, zonder verhinderinge alhier getrouwt, hebbende bij haar het kind dat zij alvorens in onegte te zamen gewonnen hadden, over welke zonde zij ook opentlik bestraft en vermaant zijn."

Roel and Grietje had the following children:

+ 40 M i Feitze Roels was born 24 Dec 1758 and died 2 Oct 1810.
+ 41 M ii Koop Roels VAN DER VELDE was born 1760 and died 10 Feb 1848.
+ 42 M iii Roelof Roelofs VAN DER VELDE was born 1762 and died 22 Apr 1832.
  43 F iv
Pietje Roels VAN DER VELDE was born 1765. She died 24 Mar 1820 in Rottevalle.

Overlijdensakte Smallingerland, 1820
Aangiftedatum 25 maart 1820, blad nr. 9
Piertje Roels van der Velde, overleden 24 maart 1820, oud 55 jaar,
gehuwd
dochter van Roel Feitzes van der Velde en Grietje Koops
       
Pietje married Jisk Jiskes VAN DER VEEN on 6 Jan 1805 in Rottevalle. Jisk was born 1764 in Rottevalle. He died 9 Oct 1831 in Rottevalle.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1831
Aangiftedatum 10 oktober 1831, blad nr. 27
Jisk Jiskes van der Veen, man, overleden 9 oktober 1831
Oud 67 jaar, ongehuwd
  44 F v
Baukjen VAN DER VELDE was born 1771 in Ureterp. She died 6 Dec 1849 in Ureterp.

Overlijdensakte Opsterland, 1849
Aangiftedatum 7 december 1849, blad nr. 47
Baukjen Roels van der Velde, overleden 6 december 1849, oud 78 jaar,
weduwe
       
Baukjen married Jan Bonnes LOOYENGA Arbeider in 1823. Jan was born in Oerterp (Ureterp), Opsterland.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index