Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Seventh Generation


37. Feitze Brands VEENSTRA (Brand Feitzes VEENSTRA , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1759. He died 1834.

Overlijdensakte Smallingerland, 1834
Aangiftedatum 27 december 1834, blad nr. 30
Feitze Brands Veenstra, overleden 26 december 1834, oud 77 jaar,
weduwnaar
zoon van Brand Feitzes en Teetske Lippes

Feitze married Tjitske Stoffels in 1784.

They had the following children:

+ 45 M i Brand Feitzes VEENSTRA was born 1797 and died 11 Dec 1852.

40. Feitze Roels (Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 24 Dec 1758 and was baptized 29 Jan 1808. He died 2 Oct 1810 in Rottevalle.

Feitze was Veenbaas en boer. He was 1 Doopsgezind Rottevalle.

Smallingerland 1810
Grietenij  Smallingerland Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 619
Datum : 2 oktober 1810
Plaats: Rottevalle
Overleden Feitse Roels, oud 51 jaar
Opm.: De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: FEITSE ROELOFS

Feitze married Eelkjen Andries VAN DER VELDE, daughter of Andries Tjeerds and Hiltje Petrus, on 9 May 1790 in Rottevalle, Smallingerland. Eelkjen was born 1771 in Rottevalle, Tietjerkstradeel and was christened 29 Jan 1808 . She died 23 Dec 1857 in Smallingerland.

Eelkjen was Doopsgezind.

Velde, Feitze Roels van der weduwe, Eelkjen Andries, Rottevalle 62
   k. Grietje 20, Andries 7, Hiltje 3
   Mairie Oudega, fol. 33v

Overlijdensakte Smallingerland, 1857 Aangiftedatum 24 december 1857, akte nr. 192
Eelkje Andries van der Velde, overleden 23 december 1857, oud 86 jaar,  weduwe
dochter van Andries en Hiltje

Memories van Successie

Kantoor Beetsterzwaag 1857

Overledene  : Eelkje Andries van der Velde
Overleden op: 23 december 1857
Wonende te  : Nijega

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1014
Aktenr.      : 1865
Op microfilm nr. 3 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 mei 1790, Rottevalle
Man: Feitze Roelofs, Rottevalle
Vrouw: Eelkjen Andries, Rottevalle

Feitze and Eelkjen had the following children:

  46 F i
Grietje Feitzes VAN DER VELDE was born 1791. She died 12 Nov 1871 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1871
Aangiftedatum 11 december 1871, akte nr. 224
Grietje Feitzes van der Velde, vrouw, overleden 8 december
1871
Oud 80 jaar, weduwe
Dochter van Feitze Roels van der Velde en Eelkjen Andries
       
Grietje married Hendrik Jans PAPA on 28 Jun 1817 in Smallingerland. Hendrik was born 1793.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1817
Man:    Hendrik Jans Papa, oud 23 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Jan Jans en Elisabeth Papa
Vrouw:  Grietje Feitzes van der Velde, oud 25 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Feitze Roels en Eelkjen Andries
Datum:  28 juni 1817 Akte nr. 31

+ 47 M ii Andries Feitzes VAN DER VELDE was born 30 May 1804 and died 1 Aug 1839.
+ 48 F iii Hiltsje Feitzes VAN DER VELDE was born 1809 and died 7 Apr 1893.

41. Koop Roels VAN DER VELDE (Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1760 in Rottevalle, Tietjerksteradeel and was christened 27 Jan 1804 in Witveen. He died 10 Feb 1848 in Tietjerkstradeel.

Koop was Arbeider, bijker en veenbaas. He was Doopsgezind gedoopt op 27-01-1804 in Witveen.

Velde, Koop Roels van der, Rottevalle 184  N.B. Vader Roel Feitzes van der Velde aldaar woonachtig
Mairie Oudega, fol. 33

Kadaster 1832 percelen Osm B401
naam Velde  voornaam Koop Roels van der  beroep Arbeider
woonplaats Rottevalle legger Eastermar 406 soort_eigendom Huis en Tuin
legenda Tuin inhoudsgrootte 260 klasse 1
minuutplan Eastermar B1

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1848
Aangiftedatum 11 februari 1848, blad nr. 16
Koop Roels van der Velde, overleden 10 februari 1848, oud 88 jaar,
gehuwd

Andrys Stienstra:
Koop Roels van der Velde, arbeider, bijker en feanbaas, Űfkomstich fan De Rottefalle, berne om ende by 1760, doopt (Doopsgezind)te It Wytfean op 27 jannewaris 1804, wenjend De Rottefalle, stoarn te Tytsjerksteradiel op 10 febrewaris 1848.
Hy is yn Żndertrou gien te Eastermar op 31 maaie 1789 en troud De Rottefalle op 7 juny 1789 foar de tsjerke mei Trijntje Geerts van der Lei, berne te It Wytfean yn it jier 1771, doopt (Doopsgezind) dÍr op 27 jannewaris 1804, stoarn te Eastermar op 16 jannewaris 1857, dochter fan Geert Jans (van der Leij) (boer) en Antje Jans van der Leij.

Koop Roels van der Velde (KOOP ROELOFS VELDE)
zoon van Roel Feitses (ROELOF FEITSES) en Grietje Koops (GRIETJE KOOPS)
arbeider te Rottevalle, 1804 onder Tietjerksteradeel, tr. Rottev. 1789 Trijntje
Geerts, v 't Witveen, hij v Rottev., TIE S31 217
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Koop married Trijntje Geerts VAN DER LEY, daughter of Geert Jans and Antsje Jans BENEDICTUS, on 7 Jun 1789 in Bergum. Trijntje was born 1771 in Oostermeer and was christened 17 Nov 1804 in Rottevalle, Smallingerland. She died 16 Jan 1857 in Tietjerksteradeel.

Trijntje Geerts van der Lei, geboren ca. 1769, gedoopt (Doopsgezind) op 27-01-1804 te Rottevalle/Witveen, overleden 1857.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1857
Aangiftedatum 19 januari 1857, blad nr. 3
Trijntje Geerts van der Ley, overleden 16 januari 1857, oud 86 jaar,
weduwe

Uit de "Leeuwarder Courant" van vrijdag 23 januari 1857 (en van de website van Tjitte Kooi):
Als een bijzonder voorbeeld van een talrijk nakroost vermelden wij, da dezer dagen de hoogbejaarde Trijntje Geerts van der Leij, weduwe van Koop Roels van der Velde, te Rottevalle, algemeen bekend onder de naam van de goede oude Trijntje-moei, bij haar overlijden heeft nagelaten: 10 kinderen, 10 aangehuwde kinderen, 50 kleinkinderen, 10 aangehuwde kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen, te zamen 102 personen. Wanneer men hierbij in het oog houdt, dat het stokoude moedertje, ofschoon in de nederigste omstandigheden verkeerende, zich evenwel hoogst gelukkig gevoelde, omdat hare nakomelingen in hunne verschillende werkzaamheden als vlijtige oppassende mensschen bekend staan, dan mogt zij zich zeker, op haar ouden dag, wel te regt in den waren zin des woords beroemen op het bezit van een gezegend kroost.

Trijntje Geerts van der Lei (TRIJNTJE GEERTS LEI)
afkomstig van het Witveen
tr. Rottevalle 1789 Koop Roels, v Rottev.
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum
DTB nr. 715, 1670 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 31 mei 1789, Oostermeer - Eestrum
Man: Koop Roels, Rottevalle
Vrouw: Trijntje Geerts, Oostermeer

Gestandaardiseerde namen: KOOP ROELOFS en TRIENTJE GEERTS

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 juni 1789, Rottevalle
Man: Koop Roelfs, Rottevalle
Vrouw: Trijntie Geerts, Witveen

Gestandaardiseerde namen: KOOP ROELOFS en TRIENTJE GEERTS

Koop and Trijntje had the following children:

+ 49 M i Geert Koops VAN DER VELDE was born 25 Dec 1790 and died 14 Jan 1864.
+ 50 M ii Roel Koops VAN DER VELDE was born 1794 and died 11 May 1877.
+ 51 M iii Oene Koops VAN DER VELDE was born 1798 and died 18 Jun 1864.
+ 52 M iv Jan Koops VAN DER VELDE was born 1800 and died 1 Apr 1896.
  53 F v
Grietje Koops VAN DER VELDE was born 29 Dec 1801 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. She died 18 Nov 1871 in De Pein.

Overlijdensakte Smallingerland, 1871
Aangiftedatum 20 november 1871, akte nr. 214
Grietje Koops van der Velde, overleden 18 november 1871, oud 69 jaar,
gehuwd
dochter van Koop Roels van der Velde en Trijntje Geerts van der Lei

Memories van Successie Kantoor Beetsterzwaag 1871
Overledene  : Grietje Koops van der Velde
Overleden op: 18 november 1871
Wonende te  : Rottevalle
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1024
Aktenr.      : 4126
Op microfilm nr. 5 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
       
Grietje married Gjalt Reitzes BLOEMBERGEN on 20 Jun 1825 in Smallingerland. Gjalt was born 20 Mar 1801 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. He died 27 Mar 1884 in Rottevalle, Tietjerkstradeel.
  54 F vi
Antje Koops VAN DER VELDE was born 1804.
+ 55 M vii Feitze Koops VAN DER VELDE was born 1809 and died 4 Mar 1900.
  56 F viii
Baukjen Koops VAN DER VELDE was born 1810.
       
Baukjen married Hendrik Alberts DE JAGER.
+ 57 M ix Wytze Koops VAN DER VELDE was born 26 Jun 1812 and died 5 Jun 1909.
  58 M x
Rindert Koops VAN DER VELDE was born 22 Aug 1816 in Smallingerland. He died after 1909 in Stadskanaal.

Rindert was Timmerman in Stadskanaal.
       
Rindert married Grietje Roels VAN DER MEULEN on 23 Aug 1849 in Smallingerland, Friesland, NL. Grietje was born 19 Jan 1824 in Rottevalle, Smallingerland.

Geboorteakte Smallingerland, 1824
Aangiftedatum 19 januari 1824, blad nr. 6
Grietje Roels van der Meulen, geboren 19 januari 1824
Dochter van Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klazes

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1849
Man:    Rindert Koops van der Velde, oud 32 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Koop Roels van der Velde en Trijntje Geerts van der Lei
Vrouw:  Grietje Roels van der Meulen, oud 25 jaar, geboren: Rottevalle
Ouders: Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klazes van der Schuit
Datum:  23 augustus 1849 Akte nr. 54

42. Roelof Roelofs VAN DER VELDE "Roel" (Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1762 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. He died 22 Apr 1832 in Harlingen.

Roel was turfdrager.

"Voor ons Maire der Gemeente Harlingen, Canton Harlingen, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland, Gecompareerd Zijnde Roelof Roelofs wonende te Harlingen, heeft dezelve verklaard dat hij Aanneemt de naam van Van der Velde voor familie-naam, dat hij heeft Twee Zoons en een Dochter, te weten: Roelof oud 21 jaar, wonende te Ried, Tjeerd Oud 18 jaar, wonende te Franeker, Grietje Oud 13 Jaar wonende te Harlingen en heeft deze Akte met Ons Vertekend den December 1811"
(zie ook fotocopie akte).

Velde, Roelof Roelofs van der, Harlingen
  k. Roelof 21, Ried, Tjeerd 18, Franeker, Grietje 13
    Mairie Harlingen 1811, fol. 62

Overlijdensakte Harlingen, 1832
Aangiftedatum 24 april 1832, blad nr. 19
Roelof Roelofs van der Velde, overleden 22 april 1832, oud 71 jaar,
gehuwd

Stefan Elzinga: geboren 1761 Rottevalle, overleden 22 apr 1832 Harlingen, huwt met Frouwkje Tjeerds Spanjaard, kinderen: Grietje vdV, geboren 28 nov 1798 Harlingen, Roel vdV, geboren 1791 Harlingen, Tjeerd vdV, geboren 1793 Harlingen, huwelijksgetuige bij G. P. Valderpoort en A. J. Stoker, wonende te Harlingen, 1820, id bij E. R. Kronenburg en J. A. Baantjer, 1821, id bij F. A. Tuinhout en N. J. Schoonbergen, 1831, turfdrager in 1832, zoon van Roelof Feitses vdV, en Grietje Koops; Burgerlijke Stand 1811 geboorten, 1820 huwelijken, 1821 huwelijken, 1831 huwelijken, 1832 overlijdens, 1837 overlijdens, 1875 overlijdens, R'falle troch. . . , bl. 273; eigenaar en gebruiker van B107, turfdrager, 1814. (B204); R. R. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 223 te Harlingen, turfdrager, woonplaats Harlingen, legger nr. 715, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kadastrale Atlas Barradeel en Harlingen. 1832, bl. 33);

Kadaster 1832 gebouwen Har A223
Kadaster 1832 percelen Har A223
--------------------------------
gebouw Har A223 soort_eigendom Huis en Erf bel_inkomen 36 minuutplan Harlingen A1 perceel Har A223
naam Velde voornaam Roelof Roelofs van der beroep Turfdrager
woonplaats Harlingen legger Harlingen 715 soort_eigendom Huis en Erf
inhoudsgrootte 130 klassering 1 minuutplan Harlingen A1

Stefan Elzinga wederom:

Nummering 1716-1775: 2-036
Nummering 1776-1806: 2-054
Nummering 1807-1880: B-107
Nummering 1881-1905: B-126
Kadasternummer in 1832: A 223
Eigenaar 1832: Roelof Roelofs van der Velde
Beroep: turfdrager
Woonplaats: Harlingen
Gebruik: Huis en Erf
Oppervlakte: 0 bunder, 1 roede en 30 el
Kadasternummer in 1862: A 223
Eigenaar 1862: Jacob L. van Loon
Genoemde straat: Zoutsloot
Genoemde wijk + nummer: B 107
Gebruik: woonhuis
Ter hoogte van: Zoutsloot 52

Roel married Froukje Tjeerds SPANJER, daughter of Tjeerd Pieters and Leentje Siebouts, on 10 May 1789 in Harlingen. Froukje was christened 3 Jan 1760 in Franeker. She died 7 Jun 1837 in Harlingen.

1760 - Den 3 Januarij; Tjeerd Pieters Mr. Smid laat een kind Doope genaemt Vroukje - Doopboek Franeker.

Franeker, doopjaar 1760
Franeker, Doop Herv. gem. 1739-1776 DTB: 258
Dopeling: Vroukje
Gedoopt op 3 januari 1760 in Franeker
Dochter van Tjeerd Pieters en niet genoemde moeder
Opm.: mr smid

Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-15 Inventarisnr: 3009
Gemeente: Harlingen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: B 38d Aangiftedatum: 07-06-1837
Overledene Frouwkje Tjeerds Geslacht: V Overlijdensdatum: 07-06-1837
Partner Relatie: weduwe Nadere informatie Leeftijd: 77 jaar

Stefan Elzinga: geboren 1760 Franeker, overleden 7 jun 1837 Harlingen, huwt met Roelof Roelofs vd Velde getuige bij geboorte aangifte van Jan Leer 1811; Burgerlijke Stand Harlingen 1811 geboorten, 1832 overlijdens, 1837 overlijdens;

Memories van Successie Kantoor Harlingen 1837
Overledene  : Froukje Tjeerds
Overleden op: 7 juni 1837
Wonende te  : Harlingen
Tekst: Zoutsloot B.107; moeder van Tjeerd, mr.smid Achlum en
Grietje Roelofs v.der Velde (vrouw van Eelke Pieters Faber,
baardscheerder).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 7009
Aktenr.      : 147
Op microfilm nr. 117 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Marriage Notes:

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1789
   DTB nr:    310, 1787 - 1811
Vermelding:    Ondertrouw van 25 april 1789
      Man:    Roelof Roelofs, Harlingen
    Vrouw:    Froukjen Tjeerds, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1789
   DTB nr:    340, 1696 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 10 mei 1789
      Man:    Roelof Roelofs, Harlingen
    Vrouw:    Frouwkje Tjeerds, Harlingen

Gestandaardiseerde namen: ROELOF ROELOFS en FROUKJE TJEERDS

Roel and Froukje had the following children:

  59 M i
Roelof Roelofs VAN DER VELDE was born 24 Mar 1790 in Harlingen and was christened 11 Apr 1790. He died 1812 in Maagdenburg.

Roelof woonde 1 1812 in Ried.

Soldaten leger Napoleon
715. Roelof Roelofs van der Velde
geb. Harlingen 1790
burgerl. staat: niet vermeld; lichting Harlingen 1810
ouders: Roelof van der Velde en Froukje Tjeerds
bijzonderheden: loteling; regt.de Belle Isle, 2e bat., 6e comp.
vermist: eind 1814
laatste bericht: 03.08.1812 uit Maagdenburg
bronnen: nr.535 Vermisten


Van: J.A.Paasman [mailto:paasman13@zonnet.nl]
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2004 11:12
Aan: geert@vandervelde.net
Onderwerp: Roelof Roelofs van der Velde

Geachte heer Van der Velde.
Of Roelof Roelofs van der Velde inderdaad in Rusland is omgekomen staat nog te bezien. Napoleon viel medio 1812 Rusland binnen. Het onderdeel waarin Roelof diende hoorde daar beslist niet bij. Het is mogelijk dat zijn regiment behoorde tot de reserves die na de terugtocht in oktober 1812 zich het restant van die legers hebben gevoegd. Dat zou uit de krijgskundige geschiedenis van het regiment De Belle Isle moeten blijken. Daarvoor moet u naar de SHAT te Vincennes. Voor het adres zie de bronnen bij Soldaten leger Napoleon op de site van Tresoar. Het regiment De Belle Isle bestond hoofdzakelijk uit dienstweigeraars en deserteurs. De kans is groot dat Roelof daartoe behoorde. Helaas heb ik dat van hem niet kunnen vinden anders had ik dat wel in het bestand van de Soldaten leger Napoleon opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Jan A.Paasman

Stefan Elzinga: geboren 1791/93 Harlingen, huwelijksgetuige bij D. P. Wijngaarden en J. M. Faber, oom bruidegom, turfdrager, wonende te Harlingen. 1816, zoon van Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; Burgerlijke Stand Harlingen 1816 huwelijken;
+ 60 M ii Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE was born 11 Sep 1792 and died 2 Nov 1872.
  61 F iii
Feijtje Roelofs was born 16 Oct 1794 in Harlingen and was christened 2 Nov 1794. She died before 1811.
  62 M iv
Pieter Roelofs was born 16 Nov 1796 in Harlingen and was christened 4 Dec 1796. He died before 1811.
+ 63 F v Grietje Roelofs VAN DER VELDE was born 28 Nov 1798 and died 22 May 1875.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index