De geschiedenis van

Achlum

  Boerderij 9
  Dit is een boerderij van 90 pondemaat groot die grensde aan de Bayumerlaan en ten zuiden aan de Bongastate in de gemeente Wonseradeel. Hij staat op een uitloper van de Bongaterp die net over de grens in de gemeente Wonseradeel lag, tevens aan de Bolswarder­vaart. Rond de jaren 1917 is hij afgegraven.

In advertenties van de verkoop van terpgrond werd hij Blomketerp genoemd. In 1750 woonde er Antje Cornelis, een welgestelde boerin en in het begin van de vorige eeuw kwamen er de namen van de boerenfamilies Auke Klaas Hofstra en Hanne Cornelis Tanja voor.

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1698 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Catharina van Burmania, eigenaar; gereformeerd
Albert Dirckx (DIRKS), gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

   
     
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1728 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Yttje (IETJE) Heerkes, eigenaar en gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3288
   
     
     
   

< Terug naar overzicht Boerderijen

< Terug naar Inhoudsopgave

©Klaas van der Pol, Drachten 1987 - VanderVelde.Net