De geschiedenis van

Achlum

1319 Echtlum; 1400 Achlim; 1418 Achtlum;

verm. betekenis heem, "woonplaats" van de persoon Achtele

  Inhoudsopgave
      Voorwoord
Verantwoording

  Oudste tijd
      Overstromingen en Dijkaanleg
Plattegrond     De terpen en De Boerderijen

De huizen en haar bewoners

        Het stemregister
        Het Klooster en het Kerke-rekenboek
        De Reformatie
      Zelfstandig plaatselijk bestuur
   

  Families en personen
        Dorpsleven
       
 
 

Links:

   
 

www.conventievanachlum.nl

 
       
www.achlum.info  
 

Bestemmingsplan Achlum 2008

   
 

Dorpsreconstructie

   
 

Weblog De Achlumermolen

       
         
 

 

   
       

Foto's 2006

   
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Het typoscript kan hier worden gedownload

Klaas van der Pol, Drachten 1987 - VanderVelde.Net