De geschiedenis van

Achlum

  Boerderij 20
  De meest zuidelijke boerderij van de drie op Sopsum was de kleinste in oppervlakte. In het midden van de 17e eeuw was er 27 pondemaat land bij. De oppervlakte wisselde nogal eens en kwam naar het westen niet tot aan de Slachtedijk. De huurder Auke Pijters had er tijdens de tweede pestperiode zoveel bouwland van gemaakt dat hij hooi moest kopen van zijn buurman Wijbe Jans. De veepest heeft het leven van veel mensen in die dagen moeilijk gemaakt om financieel het hoofd boven water te houden, zo zullen we later zien. Auke Pijters heeft het overigens niet lang gemaakt, want in 1748 werd de boerderij verhuurd aan een zoon van zijn buurman Wijbe Jans. Deze liet er nogal het een en ander aan vernieuwen. Hij schrijft in 1759: "Kosten van bouwen op de suidelijke plaats op Sopsum in de somertijd 1759 bij ons Wijbe Jans cum.soc.doen in gebruik:

 

 

Johannes Johannes van timmer en metselwerk

 

53-16-0

 

Rommert Pijters van Yserwerk

 

25-13-0

Jacob Douwes voor roop        

 

  7-10-0

Voor sloek toe decken bi de

 

20-00-0

Hendrik van Doem voor kalk   

 

24- 0-0

J. Jelgersma erven van steen

          

20- 0-0

Tjeerd Hibma voor hout 

 

109- 9-0

Int geheel             

 

260-13-0

 

 

 

Enkele jaren later staat als huurder in het register Jan Jillerts met 55 pondemaat.

De boerderij had een uitweg naar de Slachtedijk.

     
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1698 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 20, groot 56 pondematen, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Dr. Zacheus Ghemmenigh (GEMMENICH), eigenaar van 28,5
     pondematen; gereformeerd
De heer Catzius (CATHIUS), eigenaar van 27,5 pondematen;
     papist
Pyter (PIETER) Jansen (JANS), gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland
   

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 20, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
De heer Bocco (BOKKE) Sabinus van Adius, uit naam van zijn
     vrouw, eigenaar van 1/2 pondemaat meer dan de helft
Koopman Feddrick (FEDDRIK) Ayses (AISES) Mahiu cum soc.,
     eigenaar van 1/2 pondemaat minder dan de helft
Eeltje (EELKE) Pieters, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3288
   
     
     
   

< Terug naar overzicht Boerderijen

< Terug naar Inhoudsopgave

Klaas van der Pol, Drachten 1987 - VanderVelde.Net