Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Source Citations


16. Feitse Roelofs

1Tresoar, Bron: Smallingerland, fol. 5, 1749. "
Feytze Roels, Smallingerland
    Plaats: Noorderdrachten
Omschrijving: arbeyder
Gezin volw: 4 en kind:
     Aanslag: 26-0-8
 Verhoging:
    Vermogen:
        1

Gestandaardiseerde naam: FEITSE ROELOFS."

2C.E. Kuipers, Doopsgezinden in en rond Rottevalle en op het Witveen.