Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Second Generation


2. Jouke VAN DER VELDE "Pake" was born 17 Nov 1861 in Achlum. He died 15 okt 1951 in Amsterdam. Pake married Cornelia DORST on 5 Oct 1887 in Rotterdam. [Parents]

Geboorteakte Franekeradeel, 1861
Aangiftedatum 18 november 1861, akte nr. 158
Jouke van der Velde, geboren 17 november 1861
zoon van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Jouke vertrok op 12 mei 1879 uit Achlum naar Ossendrecht (?), om daar bij een wagenmaker in de leer te gaan. Omdat hij het daar niet al te druk had, ging hij bij de vrijwllige politie als veldwachter.

In 1885 was Jouke in Zegwaart, hij deed schoon-schrift oefeningen in een schriftje met de titel; "Bloemhof van Ernst en Luim, J. v.d. Velde Ezn. Zegwaart 30 november 1885"

Een jaar later is hij agent van politie in Rotterdam, hij woont dan eerst op de Eendrachtsstraat 106 en daarna in de Gouvernestraat, nummer 21 (R'dam Bevolking 524-111):

- 13 november 1886: Benoemd tot Agent van Politie 4e Klasse, zonder genot van vaste bezoldiging
- 23 april 1887 Bevorderd tot Agent van Politie 3e Klasse, diender 4e Klasse, jaarlijkse opbrengst vijhonderd vijfentwintig gulden
- 16 november 1887 Bedigd door Mr. Hazenberg, Kontonrechter van het tweede kanton van Rotterdam
- 28 februari 1895 Benoemd tot Agent van Politie 3e Klasse te Rotterdam, jaarlijkse opbrengst vijfhonderd vijfenzeventig gulden
- 1 februari 1898 Bevorderd tot Agent van Politie 2e Klasse te Rotterdam; jaarlijkse opbrengst zeshonderd gulden
- 20 mei 1898 Bevorderd tot Agent van Politie 1e Klasse te Rotterdam; jaarlijkse opbrengst zeshonderd en vijfentwintig gulden
- 16 februari 1901 Bevorderd tot Hoofdagent van Politie te Rotterdam; wekelijkse opbrengst veertien gulden en vijftig cents (jaarlijks 754,-)
- 6 december 1922 Bij Besluit van den Burgemeester van Rotterdam No. 144 met ingang van 30 december 1922 eervol op verzoek ontslagen.
- Uit de in het Archief der Gemeente Rotterdam berustende stukken blijkt dat bovengenoemde ambtenaar vanaf 13 november 1886 onafgebroken in dienst der Gemeente Rotterdam is geweest bij de Politie, laatstelijk in de rang van Hoofdagent en dat hij tot 1 October 1913 in totaal aan belooningen heeft genoten van fl. 21.024,38 waaronder begrepen het genot van vrije geneeskundige behandeling, geschat op fl. 25,- 's jaars, terwijl hij bovendien heeft genoten vrije bovenkleeding of fl. 75,- per jaar wegens het gemis daarvan.

's-Gravenhage, 11 januari 1923 De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland,
Gezien de missive van den Burgemeester der gemeente Rotterdam dd. 6 januari 1923, Centraal Politiebureau Litt. Bur. 1,
Gelet op artikel 191 der Gemeentewet;
Heeft goedgevonden:
Met ingang van heden in te trekken de commissie van J. van der Velde, hoofdagent van politie, als buitengewoon veldwachter der gemeente Rotterdam.

3. Cornelia DORST was born 30 Mar 1868 in Zegwaart. She died 8 Mar 1927 in Rotterdam from Suikerziekte. [Parents]

They had the following children:

1 M i Eke Tjeerds VAN DER VELDE was born 22 Feb 1888 and died 15 okt 1978.
F ii
Catharina VAN DER VELDE was born 12 Nov 1889 in Rotterdam. She died 22 Jun 1957 in Amsterdam.

Kind Catharina van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst  
Plaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1889  Opmerkingen akte nr. 5890
Rotterdam Akte Jaar 1889 Nummer f189v
F iii
Blijke Arjens VAN DER VELDE "B" was born 14 Sep 1891 in Rotterdam. She died 4 Dec 1949 in Rotterdam and was buried 7 Dec 1949 in Algemene Begraafplaats Crooswijk, Rotterdam.

Kind Blijke Arjens van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Plaats Rotterdam Geboortedatum 12-03-1891  
Opmerkingen akte nr. 1576
Rotterdam Akte Jaar 1891 Nummer d002  

B was Directrice ener School voor Vrouwenarbeid in Rotterdam, Koningsveldestraat 14.

Uit afl.1 van ,, Het Oude Noorden in Fragmenten", verschijnend in ONS ROTTERDAM: ,,Waar hebt u al die versjes geleerd?". ,,Thuis, we zongen vaak bij het orgel en op school. Ik heb zeven jaar op school gezeten en bij meester Zimmerman zongen we elke dag. Vooral in de zevende klas. En later ook op de ,,School voor vrouwenarbeid" , en op de meisjesvereniging. Ik liep toen al met pa en die stond soms met andere jongens buiten te luisteren. En soms deden ze ons na."
Zingen, m' n vader kon er ook wat van. ,,Was ik maar nooit getrouwd." En 's woensdags altijd: ,,O, donderdag, o donderdag, o schoonste dag der dagen. Des morgens nog een halve week en 's avonds nog twee dagen." Op de wijs van een kerstversje.

B had een relatie met Maria Bramkamp.
M iv
Thomas VAN DER VELDE was born 21 Jan 1899 in Rotterdam. He died 6 Feb 1900 in Rotterdam.

Kind Thomas van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Plaats Rotterdam Geboortedatum 21-01-1899  Opmerkingen akte nr. 711
Rotterdam Akte Jaar 1899 Nummer a090v

Overledene  Thomas van der Velde , leeftijd 1 jaar  
Vader  Jouke van der Velde  Moeder  Cornelia Dorst  
Plaats  Rotterdam  Datum overlijden  06-02-1900   
Opmerkingen  akte nr. 888  
Geboorteplaats  Rotterdam  
Bron  Rotterdam 1900 b075v

Marriage Notes:

Bruidegom Jouke van der Velde , Achlum , 25
  Vader Eke Tjeerds van der Velde   Moeder Blijke Arjens de Vries
Bruid Cornelia Dorst , Zegwaart , 19
  Vader Thomas Dorst   Moeder Trijntje van Es
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 05-10-1887 Opmerkingen akte nr. 1056
Rotterdam Akte Jaar 1887 Nummer f043v  


Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index