De Vereniging Het Metalen Kruis

Afdeling Rotterdam

Eerste Sectie

Ledenlijst 1853-1857

Tweede Sectie

Ledenlijst 1859

Ledenlijst 1871

Vanaf zo rond de helft van de 19e eeuw werden overal in Nederland afdelingen opgericht van de Vereniging Het Metalen Kruis, de vereniging van oud-strijders uit de tiendaagse veldtocht.

Ook in Rotterdam, waar naast een 1e sectie (voor de beschaafden stand) een 2e sectie (voor de fatsoenlijke burgerstand) werd opgericht.

Reglement Afdeling Rotterdam, 1e Secte:

 

Artikel 1. Aan alle geregtigden tot het dragen van het Metalen kruis, uit den beschaafden stand, te Rotterdam en omstreken, wordt de gelegenheid geboden, zich minstens vier malen in het jaar in eenen besloten kring te ontmoeten.

 

Artikel 4. Ieder oud Soldaat, in de termen vallende van artikel 1., heeft regt zich als lid der Vereeniging te laten inschrijven, zonder ballottage, mits voorgesteld door drie leden der afdeeling.

  Reglement Afdeling Rotterdam, 2e Sectie:

 

“Het doel der Vereniging is uitsluitend, om van een onbepaald aantal geregtigden tot het dragen van het Metalen Kruis, uit den fatsoenlijken burgerstand, eene Vereeniging in stand te houden, totdat het laatste hart zal hebben opgehouden te kloppen, waarop dat kruis regtmatig prijken mogt.”

 

Nieuwe leden worden voorgedragen door twee leden.