Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

First Generation


1. Eke Tjeerds VAN DER VELDE was born 22 Feb 1888 in Rotterdam. He died 15 okt 1978 in Rotterdam.

Eke was Doopsgezind. [Parents]

Kind Eke Tjeerds van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Plaats Rotterdam Geboortedatum 22-02-1888  Opmerkingen akte nr. 83
Rotterdam Akte Jaar 1888 Nummer a015v  

Uit de Aantekeningen van E.T. van der Velde Sr:
Op een zaterdagmiddag (de enige tijd die beschikbaar was) komen wij terug van een tocht door het nieuwe noorden. Eerste Pijnacker-Gerard Scholten-Jacob Catsstraat. 'Kijk nou eens: Vrij bovenhuis te Huur.' Aanbellen naar de huisbaas met alles wat er aan vast zit en Cop Cats (om met Corrie te spreken) was een feit. Nu moest er nog getrouwd worden. Wij konden zo nodig via het gerecht (Ans was 26 jaar en E bijna). Maar ja, al was de verhouding met de Korte Warande dan slecht, het zinde ons toch niet om geweld te gebruiken. Jut en Jul in beraad en E stelde voor Vader Braacx een brief te schrijven. A accoord (natuurlijk). Wij bespraken het geval nog eens op de Walenburgerweg bij Opa en twee tantes van A (Oma was inmiddels overleden). Deze mensen waren alleraardigst voor Ans. Iedere zondag waren wij al maanden lang daar op theevisite geweest. Nu, zij zegden alle medewerking toe.

Tante Mie: 'Als hij het hart heeft om tegen te werken'. En zo geschiedde het dat ik op straat (ook al in de Jacob Catsstraat) bij de kerk toestemming vroeg en kreeg om met Ans te trouwen. De tantes voldaan en blij en Ansje moest bij hen 'uittrouwen' (zoals dat toen heette). Van Vader Braacx had ik al de toezegging losgepeuterd dat hij meeging naar Stadhuis en de kerk. Op de kaarten die wij lieten drukken stond 'geen receptie', om het rustig te houden. Een pracht bloemstuk van de kerkeraad, een mooie palm met sierpot en opgemaakt met seringen van de collectanten. Mijn kleine Anna geheel onder de indruk: 'ik lijk wel een koningin'. Ik: 'dat ben je toch ook, het is jouw feest'. 's Zondagmiddag daaraanvolgend bellebel. Open doen. Mr. Van Gelder (mijn onderdirecteur en voorzitter van de kerkeraad) 'Ja, je kan wel zeggen geen receptie, maar ons houd je niet buiten de deur.' In zijn kielzog kwam die goede heer De Monchy. Wat hebben we daar in ons achterkamertje met die twee hoge pieten een gezellig uurtje gehad. Tot overmaat bracht de heer Van Gelder, namens Feyenoord, een doosje met twee zilveren couverts mee. Verrukkelijke dagen.

Lees verder in het document dat kan worden aangevraagd bij info@vandervelde.net

Eke married Anna Johanna Christina Maria BRAACX, daughter of Adriaan Cornelis BRAACX and Martha MANNEE, on 22 Jan 1914 in Rotterdam. Anna was born 1 1 Oct 1887 in Rotterdam and was christened 23 Oct 1887. She died 23 Dec 1970 in Rotterdam.

Akte, 1887 F5, 1 Oct 1887. "Op heden den eersten Octover achttien honderd zeven en tachtig is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen Adrianus Cornelis Braacx, oud vijfentwintig jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welk ons heeft verklaard, dat op den eersten dezer des voormiddags ten vier ure, in een huis aan de Linker Rotte alhier, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Martha Mannee, zonder beroep, mede wonende alhier, zijne huisvrouw, welk kind zal worden genaamd Anna Johanna Christina Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Braacx, oud éénenvijftig jaren, van beroep koopman wonende alhier en Barend Cornelis van Rinsum, oud twee en dertig jaren, van beroep winkelbediende wonende alhier."

Marriage Notes:

1. Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/, Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1914, folio b39v .
"Bruidegom Eke Tjeerds van der Velde, geboorteplaats: Rotterdam, leeftijd: 25
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Bruid Anna Johanna Christina Maria Braacx, geboorteplaats: Rotterdam, leeftijd: 26
Vader Cornelis Braacx Moeder Martha Mannee
Huwelijks datum 22-01-1914."


Home Next Last

Surname List | Name Index