Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Name Index


<---->

Aatje Jans m.1657 - Nijega
Aeltie Wybes m.1627 -
Aesge Aesges d.1616 - Oostermeer
Afke Pieters m.1668 - Tzum
Albert Hendriks m.1709 - Wolvega
Anne Joukes a.1632 - Vrouwenparochie
Antje Jilderts b.1739 - Schalsum
Antje Joukes a.1698 - Vrouwenparochie
Antje Jochems b.1690 -
Antje Tiebes b.1564 -
Arjen Jans a.1663 - Vrouwenparochie
Aukje Foppes m.1736 - Franeker
Baukjen Roelofs b.1706 - Rottevalle, Tietjerkstradeel
Beert Egberts b.1539 -
Berber Joostes m.1695 - Vrouwenparochie
Blijke Pieters a.1739 - Oudehorne
Bouwe -
Eke Pieters b.1700 -
Elbrigje Bouwes b.1719 -
Eltje Jans -
Engeltje Jans m.1751 - Arum
Feitse Roelofs b.1693 -
Feitze Rinnerts b.1735 - Schalsum
Folkert Wybes b.1535 -
Foppe Gerrits -
Freerk Louws -
Frouk Willems m.1726 - Peins en Zweins
Geert Roelofs b.1628 - De Tike
Geert Roelofs b.1567 -
Gerrit Dirks m.1736 - Franeker
Grietje Koops b.1730 -
Haitse Tjeerds -
Hillebrand Klases b.1662 - Surhuisterveen
Hiltje Jans a.1671 - Vrouwenparochie
Iebel Feddes m.1659 - Opeinde
Jacob Annes a.1683 - Peins en Zweins
Jan -
Jan Abelis -
Jan Lammerts m.1657 - Vrouwenparochie
Jan Pieters -
Jan Pieters m.1668 - Tzum
Jarich b.1525 -
Jetske -
Jochem Tetmans m.1688 - Sneek
Jouke Annes a.1674 - Vrouwenparochie
Jouke Annes -
Klaaske -
Klaaske Sjoukes a.1757 - Idaard
Koop Geerts b.1701 -
Leentje -
Leentje Siebouts b.1730 - Peins en Zweins
Leentje Teunis m.1663 - Vrouwenparochie
Lientje Teunis m.1671 - Vrouwenparochie
Liske Wobbes -
Liskje Oenes b.1664 -
Maaike Jans b.1667 -
Maaike Siemens m.1688 - Sneek
Mary Alberts d.1650 -
Oene Aesges m.1590 -
Oene Sytses b.1638 -
Pieter Alberts m.1735 - Schurega
Pieter Ekes m.1751 - Arum
Pieter Johannes b.1675 -
Pieter Tjeerds a.1642 - Marssum
Pieter Tjeerds -
Pietje Brands a.1694 - Surhuisterveen
Pietje Pieters m.1636 - Marssum
Rikstje Pieters a.1633 - Leeuwarden
Rinnert -
Roelof Geerts a.1657 - Nijega
Roelof Geerts b.1595 -
Sietske Aalses m.1659 - Idaard
Simkjen -
Sjouk Ebeles b.1542 -
Sjouke Tiemens a.1721 - Idaard
Sjouke Tiemens -
Stijntje Pieters m.1709 - Wolvega
Suster Arjens m.1657 - Vrouwenparochie
Sybout Jacobs m.1726 - Peins en Zweins
Sytses Oenes b.1618 - Eestrum (Jistrum)
Taets Jarichs m.1585 -
Tetman Cornelis b.1635 -
Tiebe b.1538 -
Tiemen Sjoukes b.1687 -
Tjeerd Haitses -
Tjeerd Pieters b.1729 - Harlingen
Tjeerd Tjeerds a.1612 - Marssum
Trijntje Aukes -
Willem -
Wobbeltje Jans m.1735 - Schurega
Wybe Folkerts b.1560 -

AMMAMA

Aaff Sytses m.1590 -
Sytse Hernes -

BERK

Adam -
Dirkje m.1735 - Haastrecht

DE BRUIJN

Marijtje m.1761 - Naaldwijk

DE GROOT

Commerijntje b.1751 - Woerden

DE VRIES

Arjen Joukes b.1776 - Mildam
Blijke Arjens b.1819 - Achlum
Joost Arjens a.1701 - Vrouwenparochie
Jouke Joostes b.1730 -

DONGJEMA

Akke Foppes b.1781 - Almenum

DORST

Arie u.1743 - Haastrecht
Bastiaan b.1710 - Haastrecht
Cornelia b.1868 - Zegwaart
Jan b.1747 - Haastrecht
Thomas b.1841 - Zegwaart
Thomas b.1787 - Bleiswijk
Wouter b.1816 - Bleiswijk

GEILSWIJK

Adrianus Jansz m.1787 - Nieuwveen

GIJLSWIJK

Trijntje b.1791 - Nieuwveen

HOREWEG

Neeltje -

KOOISTRA

Simkje Feitzes b.1752 -

LANGIUS

Eeke Pieters b.1755 - Arum
Engeltje Ekes b.1793 - Achlum

MUIDEN

Adrianus -

MUYDEN

Sara b.1750 - Zoetermeer

RIETVELD

Antje m.1787 - Nieuwveen

SPANJER

Froukje Tjeerds a.1760 - Franeker

STRUIJS

Geertruid -

VAN DAM

Annigje b.1810 -
Pieter b.1783 - Bodegraven
Pieter -

VAN DER STOEL

Johanna -

VAN DER VELDE

Eeke Tjeerdsz b.1820 - Achlum
Eke Tjeerds b.1888 - Rotterdam
Jouke b.1861 - Achlum
Roel Feitzes b.1733 - Rottevalle
Roelof Roelofs b.1762 - Rottevalle, Tietjerkstradeel
Tjeerd Roelofs b.1792 - Harlingen

VAN DOORN

Jan Freerks a.1646 - Wijnaldum

VAN ES

Catharina b.1842 - Zegwaart
Gerrit b.1747 - Woerden
Kryn b.1779 - Gouderak
Willem b.1814 -

VAN GOGH

Job -
Johanna b.1791 - Bleiswijk
Wouter b.1745 - Barendrecht

VAN LEEUWEN

Cornelia b.1819 - Zoetermeer
Corstiaan m.1761 - Naaldwijk
Isańc b.1769 - Naaldwijk
Margaretha m.1772 - Gouda

VAN SOMEREN

Grietje -

VAN VELSEN

Dirkje b.1774 - 's-Gravezande
Maarten m.1772 - Gouda

VAN VLIET

Commerijntje -

VERKERK

Cornelia b.1778 - Stolpwijk
Klaas -


Surname List