Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Fourth Generation


8. Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE was born 11 Sep 1792 in Harlingen and was christened 30 Sep 1792. He died 2 Nov 1872 in Achlum. Tjeerd married Engeltje Ekes LANGIUS on 30 Apr 1818 in Achlum.

Tjeerd was confirmed 23 May 1827 in Achlum, Nederlands Hervormd. He was grofsmid in Achlum. [Parents]

Tjeerd kwam naar Achlum om daar eerst als knecht van de plaatselijke 'grofsmid' Eke Langius te werken en later met de dochter van de baas te trouwen.

Hoe deze Eke Langius als smid in Achlum is beland is  niet helemaal duidelijk. Zijn vader Pieter was timmerbaas in Arum. Als oudste zoon had hij zijn vader daar kunnen opvolgen, maar blijkbaar is hij naar Achlum gegaan, wellicht ook eerst in de leer als knecht bij de smid.

In de Quotisatiekohieren 1749 komt  in Achlum een Rommert Pieters voor als Meestersmit met de vermelding: 'bestaat gemeen' (gezin 4 volw en kind).

Huwelijksakte Franekeradeel, 1818
Man:    Tjeerd Roelofs van der Velde
Vrouw:  Engeltje Ekes Langius
Datum:  30 april 1818         Akte nr. 5

Overlijdensakte Franekeradeel, 1872
Aangiftedatum 4 november 1872, akte nr. 87
Tjeerd Roelofs van der Velde, overleden 2 november 1872, oud 80 jaar,
weduwnaar


De Russen in Achlum (uit: Geschiedenis van Achlum, Klaas van der Pol Drachten 1987, blz 83 e.v.)

Het was in 1817 dat een legeronderdeel van Russische soldaten, ter grootte van 75 man in Achlum en Hitzum ingekwartierd is geweest. Dat weten we uit de overlevering van één der bewoners en uit de schriftelijke verantwoording van de burgemeester van Franerkeradeel. De rekening bevindt zich in het archief van de gemeente.

Nog geen twee jaar nadat de fransen de oorlog tegen geheel Europa hadden verloren, verscheen hier een russisch legeronderdeel, niet wetende, of althans voorgevende dat zij niet wisten, dat de oorlog was afgelopen. Het russische volk had zich geheel voor deze oorlog ingezet. Niet alleen in Midden-Europa hadden zij de Fransen verpletterend verslagen, maar zij waren ook in zuidelijk en noordelijk Europa uitgezworven.

Zo werden in Achlum en Hitzum 75 paarden en manschappen met enkele stukken geschut ingekwartierd. Dit was een aantal dat niet bij één enkele boer ondergebracht kon worden. Er moeten meerdere boeren zijn geweest die hiermee lastig zijn gevallen. Het was ook geen kleinigheid een aantal vreemde soldaten die je niet kon verstaan op je erf te hebben. Het was ook nog in het koude jaargetijde, in februari en maart, geen tijd om de paarden in het weiland te laten lopen. Beschutting tegen vorst, regen en wind was belangrijk omdat de dieren wel eens nat van het zweet waren en daardoor gevoelig voor kouvatten.

Aan de Schapetille (Smidstille) woonde in die dagen de smid Van der Velde. Er was reeds meer dan een eeuw een boerderij gevestigd. Het is aan de zuidzijde van de brug, het pand dat met de voorzijde geheel tegen de oprit van de brug staat. Aan de brugzijde, wat later de woonkamer werd, was het smedrij met een werkplaatsdeur aan de voorzijde. Dit is zo tot 1925 gebleven toen aan de overzijde van de brug een nieuwe smedrij is gebouwd.

Voorheen was dit pand ook reeds bij de smedrij, maar het was alleen een loods voor opslag van materialen. Daarnaast had de smid er een hok voor een varken voor eigen consumptie, een paar kippen en een hok voor een paar duiven.
Nu zaten die duiven veel op de dakgoot van de smedrij. Hier woonde de baas die hen voerde. Bovendien zaten ze zo in de luwte, beschut tegen de westelijke en zuidwestelijke winden.

Het toeval wil dat er ook duiven zaten toen de Russen door het dorp reden. De duiven waren hoefgekletter van paarden wel gewend, daarvoor verlieten zij hun plaatsje op de dakgoot niet. Eén der russische soldaten had echter een sabel in de hand. Hiermee ritste hij de duiven van de smid van de goot. De gevolgen bleven niet uit want enkele lieten het leven erbij en andere waren gewond. De smid kon niet anders doen dan smartelijk toezien en trachten de schade zoveel mogelijk te beperken.

Dat zoiets kon gebeuren begreep de smid niet. Het liet echter wel zoveel indruk achter dat het anderhalve eeuw daarna nog steeds aan het nageslacht werd doorverteld. De laatste dochter Sietske te Diever weet het met verve te vertellen."

9. Engeltje Ekes LANGIUS was born 11 Jan 1793 in Achlum and was christened 3 Mar 1793. She died 15 Feb 1842 in Achlum. [Parents]

1793 - Den 3 Maart is gedoopt een dochter van Eke Pieters en Simkjen Feitzes geboren den 11 Jan 1793, te Achlum, genaamd Engeltje - Doopboek Achlum

Franekeradeel, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Engeltje
Geboren op 11 januari 1793 in Achlum
Gedoopt op 3 maart 1793 in Achlum/Hitzum
Kind van Eeke Pieters en Simkjen Feitzes

Overlijdensakte Franekeradeel, 1842
Aangiftedatum 18 februari 1842, blad nr. 3
Engeltje Ekes Langius, overleden 15 februari 1842, oud 49 jaar, gehuwd

Memories van Successie Kantoor Franeker 1842
Overledene  : Engeltje Ekes Langius
Overleden op: 15 februari 1842
Wonende te  : Achlum
Tekst: 49 jaar; vrouw van Tjeerd Roelofs v.der Velde, grofsmid;
moeder van minderjarige Eke Tjeerds v.der Velde.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron: Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4041
Aktenr.      : 078a
Op microfilm nr. 90 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Tjeerd and Engeltje had the following children:

F i
Vroukje (Froukje) Tjeerds VAN DER VELDE was born 4 May 1819 in Achlum. She died 7 Jun 1819.

Overlijdensakte Franekeradeel, 1819
Aangiftedatum 8 juni 1819, blad nr. 7
Froukje Tjeerds van der Velde, overleden 7 juni 1819, oud 4 weken

Memories van Successie Kantoor Franeker 1819
Overledene  : Froukje Tjeerds van der Velde
Overleden op: 7 juni 1819
Wonende te  : Achlum
Tekst: dochter van Tjeerd v.der Velde, grofsmid en Engeltje Eekes
Langius.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4003
Aktenr.      : 472
Op microfilm nr. 80 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
4 M ii Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE was born 12 Oct 1820 and died 18 Jul 1893.
M iii
Roelof Tjeerds VAN DER VELDE was born 22 Sep 1825 in Achlum. He died 26 Oct 1825.

Geboorteakte Franekeradeel, 1825
Aangiftedatum 24 september 1825, blad nr. 41
Roelof van der Velde, geboren 22 september 1825
zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Eekes Langius

Overlijdensakte Franekeradeel, 1825
Aangiftedatum 27 oktober 1825, blad nr. 19
Roelof Tjeerds van der Velde, overleden 26 oktober 1825, oud 5 weken

Memories van Successie Kantoor Franeker 1825
Overledene  : Roelof Tjeerds van der Velde
Overleden op: 26 oktober 1825
Wonende te  : Achlum
Tekst: zoon van Tjeerd Roelofs v.der Velde, grofsmid en Engeltje
Ekes Langius; broer van minderjarige Eke Tjeerds v.der
Velde.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4013
Aktenr.      : 4026
Op microfilm nr. 83 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
M iv
Roelof Tjeerds VAN DER VELDE was born 14 Apr 1831 in Achlum. He died 1 Jun 1831.

Geboorteakte Franekeradeel, 1831
Aangiftedatum 16 april 1831, blad nr. 25
Roelof van der Velde, geboren 14 april 1831
zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Ekes Langius

Overlijdensakte Franekeradeel, 1831
Aangiftedatum 3 juni 1831, blad nr. 7
Roelof Tjeerds van der Velde, overleden 1 juni 1831, oud 6 weken

Memories van Successie Kantoor Franeker 1831
Overledene  : Roelof Tjeerds van der Velde
Overleden op: 1 juni 1831
Wonende te  : Achlum
Tekst: zoon van Tjeerd Roelofs v.der Velde en Engeltje Ekes
Langius.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4024
Aktenr.      : 495
Op microfilm nr. 85 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1818
Man:    Tjeerd Roelofs van der Velde
Vrouw:  Engeltje Ekes Langius
Datum:  30 april 1818         Akte nr. 5

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum   Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2002
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 30-04-1818
Bruidegom Tjeerd Roelofs van der Velde Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Harlingen
Bruid Engeltje Ekes Langius Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Roelof Roelofs van der Velde  Moeder bruidegom Froukje Tjeerds
Vader bruid Eke Pieters Langius Moeder bruid Simkje Feitzes Kooistra10. Arjen Joukes DE VRIES was born 28 Nov 1776 in Mildam. He died 14 Aug 1850 in Achlum. Arjen married Akke Foppes DONGJEMA on 20 May 1804 in Achlum. [Parents]

Schoterland, geboortejaar 1776, doopjaar 1776 Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop Herv. gem. 1745-1811 DTB: 607
Dopeling: Arrijen
Geboren op 28 november 1776 in Mildam Gedoopt op 8 december 1776 in Mildam
Kind van Jouke Joostes en Bleike Pieters

Overlijdensakte Franekeradeel, 1850
Aangiftedatum 16 augustus 1850, blad nr. 14
Arjen Joukes de Vries, overleden 14 augustus 1850, oud 73 jaar, gehuwd

Memories van Successie Kantoor Harlingen 1850

Overledene  : Arjen Joukes de Vries
Overleden op: 14 augustus 1850
Wonende te  : Achlum
Tekst: vader van Foppe-Draisma, koopman, Klaske (vrouw van Hendrik
Cornelis Tanja), Joost, winkelier, Blijke (vrouw van Eke
Tjeerds v.der Velde, smid) en Gerritje Arjens de Vries.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 7020
Aktenr.      : 1961
Op microfilm nr. 120 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

11. Akke Foppes DONGJEMA was born 10 Nov 1781 in Almenum and was christened 18 Dec 1781 in Harlingen, Grote Kerk. She died 14 Jan 1851 in Achlum. [Parents]

Harlingen, geboortejaar 1781, doopjaar 1781
Harlingen, Doop Herv. gem. Grote Kerk 1772-1808
DTB: 329
Dopeling: Akke
Geboren op 10 november 1781
Gedoopt op 18 december 1781 in Harlingen
Dochter van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes

Stefan Elzinga:
geboren 10 nov 1781, gedoopt 18 dec 1781 Grote Kerk Harlingen, dochter van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes; fiches dopen Grote Kerk Harlingen;

Overlijdensakte Franekeradeel, 1851
Aangiftedatum 17 januari 1851, blad nr. 1
Akke Foppes Dongjema, overleden 14 januari 1851, oud 69 jaar, weduwe

Memories van Successie Kantoor Harlingen 1851
Overledene  : Akke Foppes Dongjema
Overleden op: 14 januari 1851
Wonende te  : Achlum
Tekst: moeder van Foppe-Draisma, fabrikant, Joost, koopman, Klaske
(vrouw van Hendrik Cornelis Tanja, kooltjer), Blijke (vrouw van Eke Tjeerds v.der Velde, smid) en Gerritje Arjens de Vries.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 7021
Aktenr.      : 2057
Op microfilm nr. 120/121 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Arjen and Akke had the following children:

M i
Foppe DRAISMA DE VRIES was born 21 Mar 1805 in Achlum and was christened 31 Mar 1805. He died 5 May 1887 in Achlum.

Foppe was Boekhouder Brand-Assurantie Sociëteit 18 Jul 1830 - 28 Aug 1886 in Achlum.

Overlijdensakte Franekeradeel, 1887
Aangiftedatum 7 mei 1887, akte nr. 46
Foppe Driasma de Vries, overleden 5 mei 1887, oud 82 jaar, weduwnaar

Geschiedenis van Achlum:
Er woonde in Achlum een jongeman die, naar hem voorkwam, aanleg voor dit administratieve werk had. Hij woonde eveneens aan het Jonkerschap. Het was Foppe, een zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema en woonde op de boerderij waar in de dertiger jaren Jouke de Boer woonde.

De jongerman Foppe de Vries, die door zijn huwelijk in familie­relatie* was komen te staan met Ulbe Piers Draisma is hier eerder genoemd. Hij had in 1829 juist voor de dood van Ulbe Piers Draisma met deze, de dakpannenfabriek opgericht terwijl hij de administratie van de assurantie maatschappij had overgenomen. Ook rustte op hem de verantwoordelijkheid van het beheer van de eigendommen die de familie Boersma bezat bestaande uit landerijen te Firgum, Tzummarum en Oosterbierum.

Dat hij een goed kenner was van wet en voorschrift blijkt mede uit zijn aanvraag om de naam Draisma aan de zijne toe te voegen. Het nederlands familierecht was pas ingevoerd uit het franse recht en Foppe Arjens wist dat de mogelijkheid er was de naam te veranderen. Hij wilde blijkbaar zijn leermeester daarmee eren.

Bij Koninklijk Besluit van 17 januari 1827 werd zijn naam gewijzigd in Draisma de Vries, welke naam tot in de dertiger jaren van deze eeuw op de dakpannen voorkwam.
Zijn vrouw, Antje Boersma overleed nadat zij twee jaar getrouwd waren geweest. Hij trouwde in 1840 voor de tweede maal met Aleida Beekhuis, een zuster van mevrouw Hellema. Zij was weduwe en getrouwd geweest met Gerrit Veldkamp, chirurgijn te Wirdum. Zij had zes kinderen uit haar eerste huwelijk, waaronder Willem Veldkamp, die in Achlum heeft gewoond en mede oprichter was van de chichoreifabriek.

Uit het huwelijk werd acht jaar later een zoon geboren, Arjen Foppe Draisma de Vries genaamd die zijn vader als administrateur van de Assurantie Maatschappij opvolgde en met de zojuist genoemde halfbroer Willem de chichoreifabriek oprichtte. Van 1893 tot 1914 is deze man burgemeester van de gemeente Franekeradeel geweest.

De namen Draisma en Draisma de Vries zijn in Achlum begrippen gebleven

*Baukje Jans Hoitinga, de moeder van Foppe, trouwde op 19 november 1826 met Ulbe Piers - op dezelfde dag dat Foppe trouwde met Antje Ages Boersma.
M ii
Jouke Arjens DE VRIES was born 25 Nov 1807 in Achlum and was christened 20 Dec 1807. He died 8 Oct 1831 in Wonseradeel.

Franekeradeel, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Jouke
Geboren op 25 november 1807 in Achlum
Gedoopt op 20 december 1807 in Achlum
Kind van Arjen Joukes en Akke Foppes

Overlijdensakte Wonseradeel, 1831
Aangiftedatum 8 oktober 1831, blad nr. 39
Jouke Arjens de Vries, overleden 5 oktober 1831, oud 23 jaar, ongehuwd
F iii
Klaaske DE VRIES was born 13 Apr 1810 in Achlum and was christened 29 Apr 1810. She died 13 Jul 1811.

Franekeradeel 1811
Grietenij Franekeradeel Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 273
Datum : 13 juli 1811
Plaats: Achlum
Overleden Klaaske Arjens, oud 1 jaar
Opm.: De overledene was ongehuwd

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: KLAASKE ARJENS
M iv
Joost DE VRIES was born 31 Mar 1813 in Almenum. He died 5 Nov 1887 in Franekeradeel.

Geboorteakte Barradeel (mairie Almenum), 1813
Aangiftedatum 2 april 1813, blad nr. 8
Joost de Vries, geboren 31 maart 1813
Zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes
N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Dongjema"

Huwelijksakte Franekeradeel, 1837
Man:    Joost Arjens de Vries
Vrouw:  Gerlantje Cornelis Tanja
Datum:  13 mei 1837           Akte nr. 18

Overlijdensakte Franekeradeel, 1887
Aangiftedatum 7 november 1887, akte nr. 82
Joost de Vries, overleden 5 november 1887, oud 74 jaar, gehuwd
F v
Klaaske DE VRIES was born 7 May 1816 in Barradeel. She died 31 Dec 1894 in Franekeradeel.

Geboorteakte Barradeel (mairie Almenum), 1816
Aangiftedatum 11 mei 1816, blad nr. 9
Klaaske de Vries, geboren 7 mei 1816
Dochter van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema

Huwelijksakte Franekeradeel, 1838
Man:    Hendrik Cornelis Tanja
Vrouw:  Klaaske Arjens de Vries
Datum:  12 mei 1838           Akte nr. 18

Overlijdensakte Franekeradeel, 1895
Aangiftedatum 2 januari 1895, akte nr. 1
Klaaske de Vries, overleden 31 december 1894, oud 78 jaar, weduwe
5 F vi Blijke Arjens DE VRIES was born 4 Jul 1819 and died 24 Jun 1891.
F vii
Gerritje Arjens DE VRIES was born 22 Jul 1822 in Achlum. She died 18 Jan 1868 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1822
Aangiftedatum 24 juli 1822, blad nr. 34
Gerritje de Vries, geboren 22 juli 1822
dochter van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema

Huwelijksakte Franekeradeel, 1852
Man:    Rients Fokkes Bruinsma
Vrouw:  Gerritje Arjens de Vries
Datum:  19 juni 1852          Akte nr. 30

Overlijdensakte Franekeradeel, 1868
Aangiftedatum 20 januari 1868, akte nr. 8
Gerritje Arjens de Vries, overleden 18 januari 1868, oud 45 jaar,
weduwe

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Achlum Hitzum, 1804
   DTB nr:    275, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1804, Achlum
      Man:    Arjen Joukes, Achlum
    Vrouw:    Akke Foppes, Achlum


12. Wouter DORST was born 28 Dec 1816 in Bleiswijk. He died 26 Jun 1848 in Zegwaart. Wouter married Cornelia VAN LEEUWEN on 8 May 1840 in Zegwaart. [Parents]

Kind Wouter Dorst
Vader Thomas Dorst Moeder Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Geboortedatum 28-12-1816  
Bleiswijk Akte Jaar 1816 Nummer 69

13. Cornelia VAN LEEUWEN was born 6 Apr 1819 in Zoetermeer. She died before 1865. [Parents]

6-4-1819 Cornelia van Leeuwen V
Voorweg 78
Isaac van Leeuwen 48 arbeider
Dirkje van Velsen

Wouter and Cornelia had the following children:

6 M i Thomas DORST was born 3 Feb 1841 and died before 1887.
M ii
Isaac DORST was born 15 Oct 1846 in Zegwaart. He died 13 Jul 1848.

14. Willem VAN ES was born 1814. He died before 1865. Willem married Annigje VAN DAM on 7 Dec 1838 in Zoetermeer.

Willem was boereknecht. [Parents]

15. Annigje VAN DAM "Antje" was born 1810.

Antje was 'dienstbaar (-bode?)' 1838. She was watermolenares 1865 in Zoetermeer. [Parents]

They had the following children:

7 F i Catharina VAN ES was born 1842.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index