Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Ninth Generation


256. Geert Roelofs was born 1628 in De Tike. He died 1670 in Drogeham. Geert married Aatje Jans on 18 Jan 1657 in Nijega. [Parents]

257. Aatje Jans was born in De Tike. [Parents]

They had the following children:

128 M i Roelof Geerts was christened 6 Dec 1657.
M ii
Gosse Geerts was born 1661.
M iii
Meinert Geerts was born 1663.
F iv
Pietje Geerts was born 1666.
F v
Aaltje Geerts was christened 21 May 1671 in Drogeham.

Achtkarspelen, doopjaar 1671
Drogeham en Harkema Opeinde, Doop Herv. gem. 1663-1772
DTB: 16
Dopeling: Aaltie
Gedoopt op 21 mei 1671 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Geert Roels en niet genoemde moeder

Opm.: De vader is al overleden, doopheffer is de weduwe

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ALT of AALTJE
Vader     : GEERT ROELOFS

Marriage Notes:

1. Tresoar, DTB nr. 626, 1640 - 1704. "Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1657, Nijega
Man: Geert Roelifs, De Tike
Vrouw: Attje Jans."


258. Oene Sytses was born 1638 and was christened in De Pein (Opeinde). He married Iebel Feddes on 13 Feb 1659 in Opeinde. [Parents]

259. Iebel Feddes.

They had the following children:

129 F i Liskje Oenes was born 1664.

272. Tjeerd Haitses. [Parents]

d.d.1600:genoemd bij verkoop ten sterfhuize van wijlen Gerben Peters te Marssum.

Tjeerd and his spouse had the following children:

136 M i Tjeerd Tjeerds was christened 24 May 1612.

288. Jan Pieters married Afke Pieters on 5 Jan 1668 in Tzum.

289. Afke Pieters.

They had the following children:

144 M i Pieter Johannes was born about 1675.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1668
   DTB nr:    286, 1647 - 1811
Vermelding:    Eerste proclamatie van 5 januari 1668, Tzum
      Man:    Jan Pijtters, Arum
    Vrouw:    Afke Pijtters, Tzum
Gestandaardiseerde namen: JAN PIETERS en AAFKE PIETERS


328. Jouke Annes.

He had the following children:

164 M i Anne Joukes was christened 25 Mar 1632.

332. Freerk Louws.

He had the following children:

166 M i Jan Freerks VAN DOORN was christened 22 Feb 1646.

372. Tetman Cornelis was born 1635. He married Sietske Aalses on 23 May 1659 in Idaard.

373. Sietske Aalses.

Beste gast,
De publikatie in Jierboekje 1985 is van mijn hand.
Sytske Aelses is een zus van Douwe Aelses/Eelses/Aeltses, schoolmeester enz. te Idaard.
Een hypothese kan zijn, dat beiden "kinderen" zijn geweest van Eelse Ympckes en Jeltje Anes.
Bewezen kinderen van Eelse Ympckes te Aegum en executeur zijn: Ympcke Eelses, smid te Warga en Geertje Eelses.
Een zoon van Ympcke Eelses: Ane Ympckes was schoolmeester te Aegum.

De kinderen van Sytske en broer/oom mr. Douwe Eelses verkopen land op Rollema in 1694 (procl. boek).
Een dochter van Douwe Eelses was Elske Douwes en woonde te Aegum plaats nummer 3.
Een andere zoon: Reinder Douwes, was schoolmeester te Aegum.
Mijn publikatie geeft niet weer dat een andere zoon: Claes Douwes zich Rollema heeft genoemd.
Trijntje Pieters is volgens mij nog steeds de dochter van Pyter Siouckes en Auckje Willems echtelieden gewoond hebbende te Wytgaard bij Wirdum.
Jaren geleden is in de kwartierstaat van Waling Dijkstra vermeld dat onze Trijntje in 1702 te Wirdum is gedoopt zonder enig bewijs dat Pyter Jansen haar vader is geweest. M.i. een andere Trijntje. De bewerker heb ik hiervan in kennis gesteld voor 1985, maar na zijn dood is wederom de kwartierstaat gepubliceerd met als vader Pyter Jansen. Dit gegeven wordt zonder bronvermelding door velen op internet overgenomen.

Trijntje Claesdr. de vrouw van de schoolmeester Douwe Eelses is begraven bij haar eerste man, aantekening uit bijbel.
De grafsteen van Douwe Eelses, begraven in 1698 te Idaard is in mijn bezit en alleen hij en zijn zoon Eelse Douwes, eveneens schoolmeester te Idaard staan hierop vermeld.
De eerste twee die zich Rollema zijn gaan noemen zijn mr. Douwes Eelses Rollema, schoolmeester en organist te Grouw en broer Eeltje Eelses Rollema, welgestelde boer te Warga.
Beste gast, in hoeverre bent U verwant???
Gaarne eventueel bericht via mijn emailadres.
Met vr. gr.

Everardus Rollema

Tetman and Sietske had the following children:

186 M i Jochem Tetmans.

Marriage Notes:

Hofsteegenealogie en Tresoar:

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1659
DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Derde proclamatie van 23 mei 1659
Man:        Tetman Cornelis, Roordahuizum
Vrouw:      Aelses, Aegum

Gestandaardiseerde namen: TETMAN KORNELIS en EELSES
NB: voornaam bruid weggesleten; begint met Zj... of Zy…


Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index