Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Eleventh Generation

(Continued)


253. Blijke VAN DER VELDE (Arjen VAN DER VELDE , Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 27 Mar 1901 in Minnertsga. She died 5 Jan 1976 in Minnertsga.

Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 27 maart 1901, nr. 57
Blijke van der Velde, geboren 27 maart 1901
dochter van Arjen van der Velde en Antje Wiersma

Blijke married Arjen BOERSMA. Arjen was born 21 Jan 1901. He died 21 Oct 1966 in Minnertsga.

They had the following children:

  281 F i Janke BOERSMA

254. Eke Tjeerds VAN DER VELDE (Jouke VAN DER VELDE , Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 22 Feb 1888 in Rotterdam. He died 15 okt 1978 in Rotterdam.

Eke was Doopsgezind.

Kind Eke Tjeerds van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Plaats Rotterdam Geboortedatum 22-02-1888  Opmerkingen akte nr. 83
Rotterdam Akte Jaar 1888 Nummer a015v  

Uit de Aantekeningen van E.T. van der Velde Sr:
Op een zaterdagmiddag (de enige tijd die beschikbaar was) komen wij terug van een tocht door het nieuwe noorden. Eerste Pijnacker-Gerard Scholten-Jacob Catsstraat. 'Kijk nou eens: Vrij bovenhuis te Huur.' Aanbellen naar de huisbaas met alles wat er aan vast zit en Cop Cats (om met Corrie te spreken) was een feit. Nu moest er nog getrouwd worden. Wij konden zo nodig via het gerecht (Ans was 26 jaar en E bijna). Maar ja, al was de verhouding met de Korte Warande dan slecht, het zinde ons toch niet om geweld te gebruiken. Jut en Jul in beraad en E stelde voor Vader Braacx een brief te schrijven. A accoord (natuurlijk). Wij bespraken het geval nog eens op de Walenburgerweg bij Opa en twee tantes van A (Oma was inmiddels overleden). Deze mensen waren alleraardigst voor Ans. Iedere zondag waren wij al maanden lang daar op theevisite geweest. Nu, zij zegden alle medewerking toe.

Tante Mie: 'Als hij het hart heeft om tegen te werken'. En zo geschiedde het dat ik op straat (ook al in de Jacob Catsstraat) bij de kerk toestemming vroeg en kreeg om met Ans te trouwen. De tantes voldaan en blij en Ansje moest bij hen 'uittrouwen' (zoals dat toen heette). Van Vader Braacx had ik al de toezegging losgepeuterd dat hij meeging naar Stadhuis en de kerk. Op de kaarten die wij lieten drukken stond 'geen receptie', om het rustig te houden. Een pracht bloemstuk van de kerkeraad, een mooie palm met sierpot en opgemaakt met seringen van de collectanten. Mijn kleine Anna geheel onder de indruk: 'ik lijk wel een koningin'. Ik: 'dat ben je toch ook, het is jouw feest'. 's Zondagmiddag daaraanvolgend bellebel. Open doen. Mr. Van Gelder (mijn onderdirecteur en voorzitter van de kerkeraad) 'Ja, je kan wel zeggen geen receptie, maar ons houd je niet buiten de deur.' In zijn kielzog kwam die goede heer De Monchy. Wat hebben we daar in ons achterkamertje met die twee hoge pieten een gezellig uurtje gehad. Tot overmaat bracht de heer Van Gelder, namens Feyenoord, een doosje met twee zilveren couverts mee. Verrukkelijke dagen.

Lees verder in het document dat kan worden aangevraagd bij info@vandervelde.net

Eke married Anna Johanna Christina Maria BRAACX, daughter of Adriaan Cornelis BRAACX and Martha MANNEE, on 22 Jan 1914 in Rotterdam. Anna was born 1 1 Oct 1887 in Rotterdam and was christened 23 Oct 1887. She died 23 Dec 1970 in Rotterdam.

Akte, 1887 F5, 1 Oct 1887. "Op heden den eersten Octover achttien honderd zeven en tachtig is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen Adrianus Cornelis Braacx, oud vijfentwintig jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welk ons heeft verklaard, dat op den eersten dezer des voormiddags ten vier ure, in een huis aan de Linker Rotte alhier, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Martha Mannee, zonder beroep, mede wonende alhier, zijne huisvrouw, welk kind zal worden genaamd Anna Johanna Christina Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Braacx, oud éénenvijftig jaren, van beroep koopman wonende alhier en Barend Cornelis van Rinsum, oud twee en dertig jaren, van beroep winkelbediende wonende alhier."

Marriage Notes:

1. Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/, Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1914, folio b39v .
"Bruidegom Eke Tjeerds van der Velde, geboorteplaats: Rotterdam, leeftijd: 25
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Bruid Anna Johanna Christina Maria Braacx, geboorteplaats: Rotterdam, leeftijd: 26
Vader Cornelis Braacx Moeder Martha Mannee
Huwelijks datum 22-01-1914."

Eke and Anna had the following children:

+ 282 F i Cornelia VAN DER VELDE was born 18 Dec 1914 and died 6 Jan 2004.
+ 283 F ii Adriana Cornelia VAN DER VELDE was born 30 Apr 1918 and died 31 Jul 2001.
+ 284 M iii Jouke VAN DER VELDE

255. Catharina VAN DER VELDE (Jouke VAN DER VELDE , Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 12 Nov 1889 in Rotterdam. She died 22 Jun 1957 in Amsterdam.

Kind Catharina van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst  
Plaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1889  Opmerkingen akte nr. 5890
Rotterdam Akte Jaar 1889 Nummer f189v

Catharina married Matthijs VAN DER SPEK "Thijs", son of Johannes VAN DER SPEK and Alberdina Johanna LUIJKEN, on 29 May 1918 in Pijnacker. Thijs was born 8 Jul 1891 in Pijnacker.

Was secretaris van de fruitveiling in Vleuten, en kantoorhouder van de Boerenleenbank. Geweldig logeeradres voor de Rotterdamse nichtjes en neef. Het gezin Van der Spek vertrok naar Den Haag omdat Thijs secretaris van de veiling aldaar kon worden, een aanzienlijke promotie. Toen de verhuizing en feit was, bleek de nieuwe betrekking niet door te gaan. Thijs bleek niet voor één gat te vangen en opende een groentewinkel in Den Haag. Niet zonder succes, want enige tijd later kon een tweede winkel geopend worden.

Marriage Notes:

Bruidegom Matthijs van der Spek, geboorteplaats: , leeftijd: 26
   Vader Johannes van der Spek
   Moeder Alberdina Johanna Luijken
Bruid Catharina van der Velde, geboorteplaats: , leeftijd: 28
   Vader Jouke van der Velde
   Moeder Cornelia Dorst
Huwelijks datum 29-05-1918

Name: Cornelis VAN DER SPEK Sex: M  Birth: 28 Jan 1882 in Pijnacker, ZH, NLD
Father: Johannes VAN DER SPEK b: 24 Jan 1853 in Pijnacker, ZH, NLD
Mother: Albertina Johanna LUIJKEN b: 1860 in Pijnacker, ZH, NLD

Thijs and Catharina had the following children:

  285 M i
Johannes VAN DER SPEK "Jan" was born 10 Sep 1920 in Vleuten. He died 1949.

Jan van der Spek had de zeevaartschool gevolgd in Rotterdam en ging in dienst bij de Holland-Amerika Lijn. Was een indrukwekkende neef met zijn uniform van Cohen.
Bij het begin van de oorlog lag zijn schip eem jaar lang in Australië, waar het door een grote havenstaking niet behandeld werd. Daarna is Jan naar de VS gegaan en is daar met een amerikaanse getrouwd.
HIj is in 1949 tijdens een skivakantie overleden aan een hartinfarct.
  286 F ii Cornelia Joukje VAN DER SPEK

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index